Business environment outlook | CE CFO Survey | Deloitte Central Europe

Vpogled

Poslovno okolje

Anketa med finančnimi direktorji v Srednji Evropi za leto 2021

Finančnim direktorjem največje skrbi povzroča poslovno okolje njihovih organizacij.

Glavne ugotovitve

  • 52 % anketiranih finančnih direktorjev je izrazilo največjo zaskrbljenost glede domačega povpraševanja, kar je za 25 odstotnih točk več kot v letu 2020.
  • Kar 57 % vprašanih napoveduje visoko raven negotovosti v letu, ki je pred nami.
  • Finančni direktorji so bančna posojila in notranje vire financiranja označili kot glavna vira financiranja v svojem podjetju.

 

Stopnja negotovosti

Ugotavljamo znatno spremembo v zvezi z zaznano stopnjo negotovosti, s katero se anketiranci srečujejo pri poslovanju. Delež vprašanih, ki zaznavajo visoko negotovost, se je povečal za 17 odstotnih točk – s 40 % v letu 2020 na 57 % v letu 2021. Leta 2018 je znašal 31 %, leta 2019 pa kar 35%.

Stroški poslovanja

Finančni direktorji, ki smo jih anketirali letos, pričakujejo nadaljnjo rast stroškov v večini kategorij. Kar 82 % jih za leto 2021 napoveduje večje stroške rezervacij za slaba posojila (v primerjavi s 44 %, napovedanimi za leto 2020). 51 % vprašanih pričakuje tudi nadaljnje naraščanje stroškov zadolževanja (lani je rast teh stroškov napovedovalo 42 % finančnih direktorjev).

Skupine stroškov, za katere je najbolj verjetno, da se bodo povečali, so letos stroški, povezani z delovno silo. Tako so anketiranci menili tudi lani, vendar v veliko večjem odstotku kot letos.

Tveganja

Kot tudi v preteklih obdobjih večina finančnih direktorjev (79 %) meni, da zdaj ni pravi čas za prevzemanje večjih tveganj. Lani je enako menilo 74 % vprašanih. Anketiranci, ki prihajajo iz evrskega območja in držav članic Evropske unije, so enako nenaklonjeni tveganjem.

Združitve in prevzemi ter financiranje

Finančni direktorji notranje vire financiranja (49 %) in bančna posojila (43 %) še vedno vidijo kot najprivlačnejše vire financiranja za svoje organizacije. Večina vprašanih (54 %) v celotni srednjeevropski regiji* pričakuje večjo raven združitev in prevzemov v letu 2021 kot v letu 2020. Vsak četrti anketiranec pa v letu 2021 ne pričakuje nobenih sprememb na področju združitev in prevzemov.

* Mnenja finančnih direktorjev iz Poljske niso vključena v analizo.