Company growth outlook | CFO Survey | Deloitte Central Europe

Vpogled

Obeti za rast podjetij

Anketa med finančnimi direktorji v Srednji Evropi za leto 2021

Finančni direktorji se letos zdijo bolj optimistični glede finančnega poslovanja svoje organizacije in ravni brezposelnosti kot lani.

Glavne ugotovitve

  • Skoraj polovica finančnih direktorjev (47 %) ima pozitivna pričakovanja glede financ svoje organizacije, medtem ko jih je samo 23% pesimističnih.
  • 35 % finančnih direktorjev pričakuje rast dobička iz poslovanja, skoraj enak odstotek pa jih predvideva, da bo dobiček iz poslovanja ostal na enaki ravni kot lani.
  • Delež finančnih direktorjev, ki napovedujejo rast prihodkov v letu 2021 (53 %), je za 7 odstotnih točk nižji kot v letu 2020.

Finančni obeti

47 % finančnih direktorjev ima svetlejše napovedi glede financ svoje organizacije kot pred pol leta. To je 13-odstotno povečanje v primerjavi z lansko anketo. V letu 2019 je 38 % finančnih direktorjev v evrskem območju napovedalo dobre finančne rezultate za svoje organizacije. V letu 2020 so ta pričakovanja padla na 28 %, v letu 2021 pa spet zrasla na 45 %. Podobno svetloglede so tudi države članice EU.

Prihodki in dobiček iz poslovanja

Delež finančnih direktorjev, ki napovedujejo rast prihodkov v letošnjem letu (53 %), je za 7 odstotnih točk nižji kot lani. Upad optimizma smo zabeležili v večini anketiranih sektorjev (z izjemo bioznanosti in predelovalne industrije). Največji padec neto stanja je zabeležil sektor tehnologije, medijev in telekomunikacij, in sicer z 69 % v letu 2020 na 31 % v letu 2021.

Napovedi dobička iz poslovanja so precej izenačene: 35 % anketirancev meni, da se bo dobiček iz poslovanja njihove organizacije povečal, skoraj enako jih meni, da bo ostal enak kot lani, 31 % pa jih pričakuje zmanjšanje.

Druge teme iz tega poglavja:

  • Pričakovanja glede naložb v osnovna sredstva
  • Brezposelnost
  • Servisiranje dolga
  • Strateške prioritete
  • Stopnja zadolženosti