Forensic Dispute Services in Central Europe

Storitve

Reševanje sporov

Srednja Evropa

Deloitte Forensic sodeluje s podjetji in njihovimi pravnimi svetovalci, in sicer neglede na to, v kateri panogi poslujejo, pred katero institucijo za reševanje sporov poteka postopek (lokalno ali mednarodno) in v kateri jurisdikciji.

Preišči vsebino

Na podlagi naših izkušenj na področju izvedenstva, finančnih analiz, kvantifikacije škode in zbiranja dokazov pred postopkom strankam pomagamo skozi celoten t. i. cikel reševanja sporov.

Naše izvedenske storitve so ključni element v procesu reševanja sporov, saj kvantitativni vidik (torej ‘koliko’) predstavlja jedro vsakega spora, najsi gre za običajen sodni postopek ali za lokalno oz. mednarodno arbitražo. Te storitve zajemajo pripravo poročil za sodišče oz. arbitražno sodišče, oceno ekonomske vsebine zadeve, ki je predmet spora, kar pogosto vključuje kvantifikacijo izgube in škode ter predstavitev podpornih dokazov, pričanje pred sodiščem oz. arbitražnim tribunalom.

Deloitte strokovnjaki sodelujejo tudi z izvedenci, ki jih določi (arbitražno) sodišče, pri pripravi enotnega izvedenskega poročila ob upoštevanju trditev obeh strani.

Naša ponudba zajema tudi preliminarno strokovno podporo, to je pred začetkom kakršnegakoli postopka. Tako vam lahko na primer priskočimo na pomoč z računovodskim vpogledom, če menite, da določena stranka krši pogodbene pogoje. Prav tako vam pred vložitvijo tožbe svetujemo glede možnosti, dinamike in obsega potencialnih izgub, glede predložitve potrebnih dokazov itd. To ponudbo lahko poimenujemo tudi »skrbni pregled zahtevkov«.

V ponudbo lahko vključimo tudi storitve izvedenskega mnenjav okviru alternativnega reševanja spora, ki torej ne poteka pred uradnim sodiščem in ni predmet sodnih postopkov, običajno pri poravnavah po postopku združitev oz. prevzema, ko se kupec in prodajalec ne moreta uskladiti glede bilance na presečni datum oz. deležu v dobičku po transakciji.

Na nas se lahko obrnete tudi, če potrebujete izvedensko pomoč (brez pričanja) pred oz. sočasno z ločenimi neodvisnimi izvedenci (ki nastopajo kot priče), da bi preučili primer še z vidikov, ki niso omejeni na obseg neodvisnega pregleda in ki za stranke nemalokrat predstavljajo veliko prednost.

Tesno sodelujemo s skupino za forenzično tehnologijo, ki lahko strukturirano (tj. podatkovne baze, sistemi itd.) in nestrukturirano (npr. elektronska sporočila, avdio posnetki itd.) izvleče in organizira podatke, ki služijo kot dokazna osnova zahtevka. Ekipa se lahko pohvali z izrednimi izkušnjami na vsaki posamezni stopnji razkrivanja podatkov v elektronski obliki.

Naše izkušnje glede na organe za reševanje sporov:

 • Spori me pogodbenimi strankami
 • Lokalna arbitraža
 • Mednarodna arbitraža
 • Pravni spori

Naše storitve:

 • Preliminarna podpora
 • Svetovanje pri reševanju sporov
 • Izvedenska mnenja in pričanje
 • Strokovne ugotovitve
 • Izvedenstvo po naročilu sodišča ali arbitražnega tribunala
 • Skupinske tožbe in upravljanje z zahtevki

Najpogostejša področja sporov:

 • Gospodarski spori
 • Skupni podvigi
 • Post-M&A
 • Davki
 • Konkurenca
 • Intelektualna lastnina
 • Spori med vlagatelji in državo
 • Zavarovalni zahtevki