restructuring

Storitve

Storitve prestrukturiranja

Zagotavljanje nasvetov in storitev v zvezi s preiskavami, prestrukturiranjem, preobratom in insolventnostjo za podjetja, njihove posojilodajalce, lastnike in druge deležnike.

Ne glede na to, ali se podjetje spopada s primanjkljajem denarnega toka, padanjem prodaje ali prekomerno zadolženostjo, ponujamo rešitve za prestrukturiranje, ki so usmerjene k hitremu okrevanju podjetja in trajnemu uspehu pri kasnejšem poslovanju. To lahko vključuje tudi preiskave, storitve v zvezi s preobratom poslovanja ter svetovanje v primeru insolventnosti.
Sodelujemo s finančnimi deležniki, pri čemer opravimo pregled likvidnosti in z njo povezanih napovedi denarnega toka posojilojemalcev, da bi razumeli in analizirali glavne vplive na denarni tok.

S tesnim sodelovanjem z upravami in odbori podjetij v finančnih težavah za namene stabilizacije kriznih razmer lahko analiziramo dejavnike, ki so pripomogli k slabemu delovanju podjetja in svetujemo pri preoblikovanju bilance stanja.

  • Priprava in pregled poslovnih načrtov (IBR)
  • Preobrat in izboljšanje poslovanja
  • Analiza možnosti deležnikov (prednostni deležniki / likvidacijski modeli)
  • Izvedba finančnega prestrukturiranja (koordinacija med deležniki, podpora pri pogajanjih)
  • Krizni management
  • Glavni direktor za prestrukturiranje (CRO) / začasno vodstvo
  • Upravljanje s tveganji v dobavni verigi