Rešitve

Intelektualna lastnina z vidika transfernih cen

Ekipa Deloitte Legal sodeluje s strankami, ki so se odločile soočiti z dejavniki, kot so hitro spreminjajoča se tehnologija, globalizacija in vedno bolj spreminjajoča se zakonska in regulativna ureditev.

Zakaj multinacionalke iščejo rešitve intelektualne lastnine z vidika transfernih cen?

Ukrep 8 OECD/G20 o eroziji davčne osnove in prelivanju dobička v ugodna davčna okolja (BEPS) določa načela, ki urejajo prenos neopredmetenih sredstev med podjetji v skupini.

Ukrep 8
ustvarja
nove obveznosti
za podjetja in določa:
Kot odgovor na Ukrep 8 si številne mednarodne družbe prizadevajo pridobiti:
 • Jasno, široko in natančno opredelitev neopredmetenih sredstev;
 • Smernice o ustrezni razporeditvi dobička, povezanim s prenosom in uporabo neopredmetenih sredstev, v skladu z ustvarjanjem (in ne ločeno od) ustvarjanja vrednosti;
 • Pravila o transfernih cenah in posebne ukrepe za prenos neopredmetenih sredstev, katerih vrednost je strokovno zahtevna;
 • Posodobljene smernice o ureditvi prispevkov za stroške.
 • omoč pri razumevanju lokalnih predpisov in poslovne kulture.
 • Celostno pravno in poslovno svetovanje, ki omogoča bolj informirane odločitve.
 • Svetovanje in vpogled na izboljšanje operativne učinkovitosti.

Zakaj Deloitte Legal?

Storitve Deloitte Legal v sodelovanju z Deloitte Tax so prilagojene glede na davčne okoliščine vsake posamezne stranke. Pravna in davčna vprašanja mednarodnih gospodarskih družb so pogosto medsebojno povezana, kar pomeni, da lahko tesno sodelovanje med strokovnjaki, pripomore k bistveno večji učinkovitosti in znatno izboljša strateško perspektivo na področju pravnih in davčnih vprašanj.

Deloitte Legal pomaga strankam pri obvladovanju kompleksnih situacij in izzivov, s katerimi se srečujejo v hitro spreminjajočem področju intelektualne lastnine in transfernih cen.

Celovita globalna mreža podjetja Deloitte Legal zagotavlja strankam takojšnje in dolgotrajne rešitve s področji:

 • Identifikacije neopredmetenih sredstev.
 • Patentirane tehnologije, namenjene ugotavljanju neskladnosti med ustvarjanjem vrednosti (ekonomsko lastnino) in povračilom stroškov za opravljene storitve in tveganja, ki so ob tem nastala.
 • Identifikacije pravnega in ekonomskega lastnika.
 • Določanja cen med povezanimi osebami.
 • Identifikacije nadzorovanih transakcij in sklepanje sporazumov.

Z več kot 1.800 pravnimi strokovnjaki v več kot 75 državah je pravna mreža Deloitte sposobna brez težav zagotavljati kvalitetne storitve kjerkoli po svetu.