Rešitve

Izpostavljena ključna pravna področja

Bančno in finančno pravo

V sklopu globalne mreže Deloitte strankam nudimo storitve iz bančnega in finančnega sektorja, kjer ponujamo številne pravne rešitve, s katerimi se gospodarske družbe tekom svojega poslovanja srečujejo.

V Deloitte Legal Slovenija strankam svetujejo kako najbolj optimalno poslovati v okvirjih, ki jih nudi slovenska zakonodaja s področja bančništva in financ.

Storitve

Bančne in druge regulirane institucije

Prevzemi in združitve, ki zadevajo finančne institucije

Pomoč pri posojilnih poslih (posojilodajalčeva/posojilojemalčeva stran)

 • Finančni posli
 • Prestrukturiranje posojil

Prenosi finančnih portfeljev

Pomoč pri skladnosti poslovanja

Pomoč posrednikom z licenco

 • Licenciranje
 • Skladnost poslovanja
 • Zlorabe trga

Pomoč trgovskim družbam

 • Pomoč pri prvih javnih ponudbah (IPO)
 • Skladnost pri poslovanju z vrednostnimi papirji
     
    
 

Energetika in naravni viri

Pravni strokovnjaki družbe Deloitte širom celega sveta nudijo storitve v industriji energije in naravnih virov. Specializirani so za različna področja industrije, kot so nafta in plin, energija, voda, rudarstvo, pomorstvo in pristanišča.

Storitve

M&A svetovanje in pravni skrbni pregled v zvezi s transakcijami M&A, zlasti pri pridobitvi delnic podjetij, ki imajo v lasti obrate za obnovljive vire energije (npr. veter, biomasa):

 • Pomoč pri pogajanjih;
 • Pravni skrbni pregledi;
 • Priprava M&A dokumentacije (letter of intent, standstill agreement, SPA itd.);
 • Svetovanje pri zaključku aktivnosti;
 • M&A svetovanje za primere morebitne škode.

Pomoč pri financiranju podjetij.

Trgovinski sporazumi: priprava/pregled sporazumov, vključno s sporazumi o storitvah, dobavi in sodelovanju s sklicevanjem na vsa pomembna področja dejavnosti (npr. EPC ter O&M sporazumi).

 

Regulativne dejavnosti: priprava tržnih poročil o željenih področjih (npr. plin, električna energija, obnovljivi viri energije) ali tržnih segmentih, z namenom izpolnitve pravnih zahtev za vstop in delovanje na željenem trgu (regulativni okvir, infrastruktura, pridobitev okolijskih dovoljenj).

Dodatne storitve Deloitte: sodelovanje z drugimi oddelki Deloitte, z namenom razvoja rešitev za stranke na globalni ravni (davki, računovodstvo, finančno in poslovno svetovanje).

Svetovanje na področju delovnega prava in pokojninskih sistemov ter pravne storitve za stranke GES v industriji energetike in naravnih virov.

Pomoč pri pridobitvi in priznavanju licenc ter zastopanje v postopkih za izdajo dovoljenja pred javnimi organi.

Zavarovalništvo

Deloitte Legal ima široko paleto storitev za stranke v zavarovalništvu.

Storitve
 • Pomoč za nacionalne in mednarodne reorganizacije zavarovalnic, ki vključujejo korporativno in regulativno strokovno svetovanje.
 • Pomoč zavarovalnicam, ki poslujejo po evropskem načelu svobode storitev (skladnost z zakonodajo, pregled zavarovalnih pogodb, ponujenih zavarovancem).
 • Revizija zavarovalne sheme mednarodnih podjetij in izdajanje priporočil za izboljšanje ali prilagoditev zavarovalnega kritja za morebitna tveganja. 
 • Pravna in regulativna pomoč za vzajemne zavarovalnice (reorganizacije, skladnost poslovanja).
 •       

 

Nepremičninsko svetovanje

Deloitte Legal s široko paleto storitev služi strankam v nepremičninskem sektorju v državah po vsem svetu. Številne pravne pisarne družbe Deloitte služijo največjim industrijskim skladom in nepremičninskim družbam, gradbenim in inženirskim podjetjem ter vlagateljem v nepremičnine.

Storitve
 • Transakcije v zvezi z nepremičninskimi posli in skrbnimi pregledi;
 • Prestrukturiranje lastništva;
 • Financiranje in sindiciranje;
 • Najemni in podnajemni sporazumi;
 • Registracijske storitve;
 • Razvoj, gradnja in načrtovanje.
 
   
 

Mediji in telekomunikacije

Strokovnjaki za tehnologijo, medije in telekomunikacije v podjetju Deloitte Legal se ukvarjajo s strankami, ki imajo različne pravne zahteve, povezane s tehnologijo, kot so strojna oprema, programska oprema, internet, tehnološke storitve in „clean-tech“.

Deloitte Legal je specializiran tudi za medijske pravne zadeve v zvezi z oglaševanjem, trženjem, oddajanjem, elektronskimi igrami, informacijskimi storitvami, filmi, glasbo in spletnimi mediji; kot tudi za telekomunikacijsko industrijo v žični, brezžični, satelitski in telekomunikacijski opremi.

Storitve
 • Čezmejne združitve in prevzemi
 • Prestrukturiranje podjetij, PE, skupna vlaganja (joint venture)
 • Zunanje izvajanje storitev (Outsourcing)
 • Zaposlovanje (individualno, kolektivno)
 • Pokojnine in prejemki
 • Mobilnost, priseljevanje
 • Upravljanje dobavne verige
 • Distribucija
 • Nepremičninsko svetovanje
 • Intelektualna lastnina ter (nepoštena) konkurenca
 • Skladnost poslovanja
 • Regulativne dejavnosti ter javni sektor

Kontakti