Rešitve

Rešitve na področju delovnega prava

Storitve

Delovna zakonodaja ter kadrovsko svetovanje je ena izmed storitev, ki jih Deloitte Legal zagotavlja na globalni ravni in pri tem dosega izjemne uspehe. Samo v državah, ki so vključene v te projekte, zaposlujejo ekipo več kot 130 odvetnikov specializiranih za delovno pravo, kateri imajo bogate izkušnje pri reševanju čezmejnih kompleksnih projektov.

 1. Splošno delovno pravo
  Zaposlovanje in odpuščanje; priprava pogodb o zaposlitvi, pravilnikov in internih politik; vprašanja plačnega sistema; prepovedi konkurence in omejevalnih sporazumov; bolniške odsotnosti; prilagodljiv delovni čas; vprašanja varnosti pri delu; dopusti in druge odsotnosti z dela.
 2. Predstavniška telesa delavcev
  Ustanovitev predstavniških teles delavcev; pravice soodločanja; kolektivna pogajanja s svetom delavcem in podjetniškimi sindikati.
 3. Storitve prestrukturiranja
  Priprava programov presežnih delavcev, izvajanje postopka odpovedi, obveščanje in koordinacija z državnimi organi, izvedba postopka prevzema delavcev pri spremembi delodajalca.
 4. Pravo socialne varnosti
  Storitve skladnosti poslovanja, svetovanje o veljavni zakonodaji, spori v zvezi s socialno varnostjo.
 5. Čezmejno zaposlovanje / mobilnost
  Napotitev delavcev; aktualna pravna vprašanja; politike mednarodne mobilnosti; vprašanja zaposlovanja in odpuščanja.
 6. Pokojnine in drugi prejemki
  Pokojnine, bonitete, nagrajevanje delavcev.