Rešitve

Svetovanje pri pravnem upravljanju

Ekipa Deloitte Legal sodeluje s strankami, ki so se odločile soočiti z dejavniki, kot so hitro spreminjajoča se tehnologija, globalizacija in vedno bolj spreminjajoča se zakonska in regulativna ureditev.

Naš pristop

Storitve družbe Deloitte na področju svetovanja pri pravnem upravljanju so razvili pravniki za pravnike, v sodelovanju s strokovnjaki iz vseh relevantnih oddelkov družbe Deloitte.

Storitve so konfigurirane tako, da identificirajo priložnosti, ki pomagajo družbam in njenim pravnim službam doseči željen uspeh.

Postopek
 • Ocena
  Deloitte Legal pripravi oceno o poslovanju pravne službe kot celote ali zgolj o specifičnih vprašanjih, ki so pomembna za stranko, kot so denimo organizacijska struktura. Ocena umesti stranko v krog primerljivih organizacij in najboljše prakse iz njihovega področja.

  Rezultat je podrobna analiza pomanjkljivosti trenutnega stanja v primerjavi z želenim stanjem organizacije.
 • Oblika
  Po fazi ocenjevanja sledi faza, ko Deloitte Legal stranki pomaga vzpostaviti dolgoročno vizijo za oddelek in prednostno razvrsti naloge, ki so potrebne za njeno doseganje.

  Rezultat je akcijski načrt, z namenom uspešne implementacije prednostnih nalog.
 • Izvršitev
  Z namenom uspešne implementacije akcijskega načrta in prednostnih nalog, Deloitte Legal dnevno sodeluje s strankami in tako pomaga pri celostnem vodenju projektov in komunikaciji z vsemi deležniki.

Z ustrezno vizijo in pristopom predstavljajo zunanji dejavniki priložnost za pravnike, da se ponovno dokažejo kot vidni člani svojih organizacij, saj spodbujajo strateške pobude in prispevajo k dodani vrednosti v vseh segmentih.