Rešitve

Združitve in prevzemi (M&A)

Deloitte Legal svetuje podjetjem v vseh fazah transakcije, od pogajanj do izvedbe. Zagotavlja nasvete o ustreznosti vsebin ter svetuje pri pripravi in pogajanjih o ustreznih sporazumih in pomožni dokumentaciji.

Storitve

Naša široka paleta storitev, povezanih z M&A, vključuje:

1

Pravni skrbni pregled na strani kupca ali prodajalca

Deloitte Legal svetuje gospodarskim družbam pri izvedbi pravnih skrbnih pregledov na strani kupca ali prodajalca, vključno s skrbnim pregledom vseh zahtevanih vidikov ciljne družbe, prepoznavanjem nepredvidenih dogodkov in tveganj, ki lahko nastanejo zaradi prodaje ali nakupa podjetja ter pri tem pripravi ustrezna poročila. Deloitte Legal prav tako pomaga pri taktičnih vidikih transakcije, kot so pogajalske strategije ter priprava in izvedba potrebne dokumentacije.

2

Podpora pri transakcijah, skupnih vlaganjih in sporazumih delničarjev

Širjenje, odsvojitve in povezovanje gospodarskih družb lahko povzročijo pravne, davčne, regulatorne in druge posledice. Deloitte Legal strankam svetuje v vseh fazah transakcije, pomaga pri ustreznih strukturah ter pri pripravi in pogajanjih o ustreznih sporazumih in pomožni dokumentaciji v zasebnih in javnih transakcijah.

Deloitte Legal prav tako svetuje podjetjem pri pogajanjih in izvajanju sporazumov z delničarji v zvezi z ureditvijo in strukturo vodilnih struktur ter v zvezi s sklepi s kvalificirano večino, pri nadzorovanih prenosih delnic in upravljavskih odločitvah.

Gospodarskim družbam pomaga pri zaključevanju transakcij s prijavo koncentracije, pridobivanju drugih ustreznih regulativnih odobritev in implementaciji lokalne zakonodaje.

3

Integracija po transakciji

Ko se posel konča, je ključno učinkovito povezati gospodarske družbe in njene interne strukture, da bi zagotovili predvidene koristi transakcije. Deloitte Legal družbam pomaga racionalizirati in poenostaviti korporacijske strukture in notranje postopke za celotno skupino. Stranke podpirajo pri združitvah znotraj skupine, izločitvi pravnih subjektov ali racionalizaciji poslovanja, postopkih izločitve ter pri usklajevanjih notranjih pravil in predpisov.

 
Zaradi vključevanja pravnih storitev v druge strokovne svetovalne storitve so lahko večje poslovne transakcije zelo koristne za optimizacijo poslovanja.

Deloitte Legal strankam nudi podporo skozi celoten cikel transakcije, zlasti v naslednjih kritičnih fazah:

 • Sourcing
 • Screening
 • Dogovori o nerazkrivanju
 • Prvi pregled
 • Skrbni pregled
 • Posebni skrbni pregled
 • Vrednotenje
 • Davčno optimiranje
 • Zavezujoča dokumentacija, dokončanje in zapiranje posla
 • Integracija po izvedeni transakciji
 • Skladnost poslovanja