Storitve

Zmanjšanje stroškov

Dosezite znatne trajne prihranke stroškov

Monitor Deloitte's Corporate and Business Unit Strategy practice helps the largest and most innovative companies define their strategic direction and make key choices both at the level of the whole corporation and for specific business units or geographies. This includes strategic planning, corporate portfolio optimization, growth identification (organic and inorganic), competitive strategy, new market entry, and scenario planning. We also go beyond strategy definition to help organizations take the next steps to execute their strategy and make it real. This includes strategic cost reduction programs, capability design, M&A strategy, and dynamic strategic planning systems. From strategy to implementation, we offer custom-tailored services and deep industry insights to tackle the most complex challenges in business.

V zahtevnih gospodarskih razmerah mnoge organizacije največ pozornosti posvečajo zmanjšanju stroškov, toda številna podjetja so razočarana nad pomanjkanjem oprijemljivih rezultatov svojih prizadevanj.

Čeprav organizacije vse več vlagajo v projekte in programe za spremembe, številne pobude ne obrodijo pričakovane vrednosti, se ne izvedejo ali pa so bistveno dražje in dolgotrajnejše, kot je bilo načrtovano.

Kako lahko pomagamo

Zmanjšanje stroškov podjetja je mogoče izvesti v dveh fazah, kratkoročno in dolgoročno.

Izboljšave kratkoročnega denarnega toka lahko med drugim izhajajo iz:
• zmanjšanja števila zaposlenih
• preoblikovanja programa zaslužkov
• povračila davkov
• financiranja portfelja nepremičnin
• zmanjšanja zalog.

Dolgoročni prihranki pa se dosežejo z:
• organizacijskim preoblikovanjem
• izboljšavami dobavne verige
• davčno arbitražo
• izvajanjem skupnih storitev
• integracijo procesov/tehnologije.

Naši nasveti so usmerjeni tako, da omogočajo znatne trajne prihranke pri stroških celotnega podjetja, kar vodi k hitremu povečanju denarnega toka ob dolgoročnem zmanjšanju stroškov in zagotavljanju poslovne učinkovitosti.

Dokazani rezultati

• V 90 -120 dneh pride do hitrega in merljivega izboljšanja ROI (donosa naložbe).
• Dolgoročni prihranki se nadaljujejo zahvaljujoč trajno povečani učinkovitosti.
• Stroškovno učinkovit donos na stroške začetne presoje znaša 5 –10-krat toliko kot vložek.
• Celovite rešitve za celotno podjetje omogočajo večje zmanjšanje stroškov.
• Izkušeni strokovnjaki za posamezne panoge pregledujejo finance, poslovanje, človeške vire in tehnologijo za čim večji skupni prihranek.
Storitve brez konkurence

Naše storitve zmanjšanja stroškov podjetja zajemajo:

• Prilagoditev po pripojitvi - Pomagamo vam lahko pri učinkovitejšem vključevanju pripojenega subjekta z vidika upravljanja stroškov.

• Oblikovanje načrta podjetja za zmanjšanje stroškov - Naša priporočila prednostno vključimo v izvedbene načrte, ki so se izkazali za uspešne. Podjetjem, ki potrebujejo hitro zmanjšanje stroškov in več obratnih sredstev, zmanjšanje stroškov omogoča hitro prepoznavanje in izvajanje programov, s katerimi prihranijo pri stroških v celotni organizaciji.

• Orodja - Z lastnimi orodji, kot sta PROFIT za finančne procese in SPEED za ocenjevanje dobavne verige, ocenjujemo funkcije, dejavnosti in procese organizacije glede na najboljše in običajne prakse v panogi ter primerljiva podjetja, preden predlagamo spremembe za izboljšanje uspešnosti podjetja.