Storitve

Odličnost v poslovanju

Gonilna sila izboljšanja uspešnosti

Vse prepogosto gre večja učinkovitost na račun storitev za potrošnike, toda pri prizadevanjih za zmanjšanje stroškov bi morali izboljšanje izkušnje za potrošnike postaviti v središče vsake strategije, namenjene boljšemu končnemu poslovnemu rezultatu.

Spodbuda za spremembe

Več dejavnikov lahko spodbuja osredotočenost na odličnost v poslovanju, med drugim:
• integracija po združitvi
• vstop v nov posel ali vzpostavljanje novega poslovanja
• potreba po radikalnem prestrukturiranju stroškov ob spremenljivih trendih na trgu ali omejenih javnih izdatkih
• potreba po sledenju nenehno razvijajočim se potrebam in okusom strank.

Zaradi vsega navedenega je potrebno radikalno premisliti o operativnih modelih in prenovi ključnih dobavnih procesov.

Pomembni pretekli dosežki

Deloitte ima na področju odličnosti v poslovanju dolgoletne izkušnje z nekaterimi najbolj zahtevnimi programi na svetu, ki so pripeljali do revolucionarnih dosežkov v izboljšanju poslovanja in, kar je najpomembneje, naši svetovalci imajo bogate izkušnje s pomočjo strankam pri vzpostavljanju njihovih notranjih zmogljivosti za stalne izboljšave operativnega vodenja.

V središče postavljamo pomoč strankam pri izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti razsežnih poslovnih procesov in pri stalnih izboljšavah osnovnega poslovanja njihove storitvene organizacije, za kar jim nudimo celo paleto storitev, med drugim:
• zmanjšanje stroškov
• ciljni model poslovanja (Target Operating Model – TOM)
• prenova procesov
• stalne izboljšave
• vitko poslovanje
• poslovno prestrukturiranje.

Znižanje stroškov

V zahtevnih gospodarskih razmerah mnoge organizacije največ pozornosti posvečajo zmanjšanju stroškov, toda številna podjetja so razočarana nad pomanjkanjem oprijemljivih rezultatov svojih prizadevanj. Čeprav organizacije vse več vlagajo v projekte in programe za spremembe, številne pobude ne obrodijo pričakovane vrednosti, se ne izvedejo ali pa so bistveno dražje in dolgotrajnejše, kot načrtovano.

Ciljni modeli poslovanja

Namen ciljnega modela poslovanja (TOM) je oblikovati optimalni poslovni načrt za uspešno uresničevanje strategije. TOM je ključen pri sprejetju odločitve o poslovni strategiji podjetja in pokriva vse vidike poslovanja (kadre, organizacijo, procese in tehnologijo), ki prispevajo k uresničitvi zastavljene vizije.

Model je prožen; lahko gre za preprost, lokalen model, npr. načrt za določeno spremembo, ali pa za zapleten koncept, npr. obsežno globalno preoblikovanje organizacije.

Odločitev o tem, katere poslovne procese bodo izvajali zunanji izvajalci, je lahko ključen element novega ciljnega modela poslovanja. Ponosni smo na našo neodvisnost: smo največje svetovalno podjetje, ki ne ponuja storitev zunanjih izvajalcev, kar nam omogoča, da vam pomagamo, da najdete pravega ponudnika storitev, ki jih potrebujete, in poskrbite, da izpolni obljubljeno.

Preoblikovanje procesov

Na trgu je na voljo prava poplava orodij in metod za prenovo poslovnih procesov: BPR, Lean, Six Sigma, Process Simulation, če omenimo le nekatere. Deloitte podrobno pozna vse naštete pristope in svojim strankam svetuje pri odločitvi o tem, kateri izmed njih najbolj ustreza poslovanju podjetja.

Prav tako lahko strankam pomagamo pri doslednem pristopu k uporabi orodij, jim svetujemo, kako jih uporabiti pri premagovanju najpomembnejših poslovnih izzivov ter pripomoremo k razvoju take kulture znotraj podjetja, ki bo stremela k stalnim izboljšavam.

Stalne izboljšave

Vodilni kadri vse prepogosto mislijo, da je njihova naloga izumljati nove načine poslovanja in vztrajati pri spremembah kljub neizogibnemu odporu zaposlenih. Najuspešnejša podjetja na svetu se zavedajo, da je odličnost v poslovanju mogoče doseči samo s podporo zadovoljnih zaposlenih. S primernim pristopom in obravnavo so zaposleni najdragocenejše sredstvo organizacije pri zagotavljanju izpolnitve strateških ciljev. Deloitte ima izkušnje z razvijanjem programov za uvajanje kulture stalnih izboljšav v najrazličnejših organizacijah.

Vitko poslovanje

V uspešnih organizacijah so visokozmogljivi procesi ponavadi podprti z vitkimi praksami in načeli poslovanja, ki strankam nudijo, kar želijo, ko to želijo, in to na stroškovno učinkovit način. Vitko poslovanje ni samo metodologija za izboljšave, zajema tudi način razmišljanja in vodstveni pristop, ki lahko preoblikuje kulturo in delovanje organizacije.

Naš pristop k vitkemu poslovanju temelji na tesnem sodelovanju z zaposlenimi na vseh ravneh v organizaciji, s čimer se doseže in zagotovi največja možna vrednost za stranko s čim manj dejavnostmi, ki ne prinašajo dodane vrednosti. Ta pristop se lahko uspešno uporabi v vsakem podjetju in procesu, ne glede na panogo. Ne glede na to, ali potrebo po izboljšavi izkazuje organizacija ali zgolj določen oddelek, je naš pristop mogoče prilagoditi prav za vaše poslovne potrebe.

Imamo izkušnje na področju podpore strankam pri oblikovanju in izvajanju zagonskih pobud za vitko poslovanje ter pri okrepitvi obstoječih pobud za vitko poslovanje, s katerimi podjetje izboljša poslovno uspešnost na več področjih.
Poslovno prestrukturiranje

Poslovno prestrukturiranje omogoča učinkovito izvajanje obsežnih sprememb v osnovnem poslovanju. V Deloittu strankam na tem področju nudimo pomoč pri oblikovanju in izvajanju programov za pomembne spremembe pri prestrukturiranju ključnih poslovnih funkcij kot tudi poslovanja v celotnem podjetju. Spremembe morajo izhajati iz koncepta modela poslovanja, pomembnih pobud za zmanjšanje stroškov in preoblikovanja poslovnih procesov.