Upravljanje s tveganji

Ponujamo vam široko paleto storitev za analizo poslovnih tveganj, določanje sprejemljive stopnje izpostavljenosti, pomoč pri uvajanju kontrol ter obnavljanje in stalno spremljanje okolja tveganj, ki vam bo omogočilo varno poslovanje.