Çözümlerimiz

Tedarik Zinciri Planlama ve Optimizasyon

Tedarik Zinciri Yönetimi

Değişen iş gereksinimleri ve piyasalar tedarik zinciri yönetimini etkin kılmayı gerektirmekte ve bunun sonucunda elde edilen rekabet gücünü ve esnekliği daha önemli hale getirmektedir. Müşteriler; daha fazla esneklik, bulunurluk bilgisine daha kolay erişim, daha fazla hız ve kişiselleştirilmiş ürünler talep etmektedirler. Bu bilgileri sağlayabilmek için tedarik zincirinin her yerinde görünürlüğe olanak verecek ve değişen müşteri taleplerine maliyet açısından rekabetçi olarak hızla cevap verebilecek tedarik zinciri planlama yetkinliklerine daha da fazla önem verilmektedir.

Dünya çapında en iyi performans seviyelerine ulaşmada gerekli olan tedarik zinciri planlaması için teknoloji tek başına yeterli değildir. Planlama sürecine ve teknolojinin bu süreçleri nasıl desteklediğine odaklanılmalı, faydaların elde edilebilmesi ve sürdürülebilmesi için çözümün organizasyonel bileşenleri - organizasyonel yapı, yetkinlikler ve performans ölçütleri - göz önünde bulundurulmalıdır.

Deloitte olarak göz önünde bulundurduğumuz kritik iş konuları aşağıdakileri kapsamaktadır:

• Tedarik zincirindeki karmaşıklığın yönetilmesi
• Tedarik zincirinin her yerinde görünürlüğün iyileştirilmesi
• Tedarik zincirinin yanıt verme hızının artırılması
• Optimizasyon ile kaynakların verimliliğinin artırılması

Satış ve Operasyon Planlama (S&OP), “yeni ve mevcut ürünler için müşteri odaklı pazarlama planları ile tedarik zinciri yönetiminin entegre edilmesi sayesinde sürekli olarak rekabet avantajı elde etmek için operasyonların stratejik olarak yönlendirilmesi yeteneğini sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, bütün iş planlarını (satış, pazarlama, ürün geliştirme, üretim, satın alma ve finans) tek bir plan kümesi olarak bir araya getirmektedir” (APICS – The Association for Operations Management).

Devamı için tıklayınız.

Satış ve Operasyon Planlama (Entegre Planlama)

Talepleri giderek artan müşteri sayısı ve rekabeti giderek yoğunlaşan pazarlar dikkate alındığında, tedarik zinciri yönetiminin önemi ve karmaşıklığı katlanarak artmaktadır. Tedarik ile talebin dengelenmesi yüksek belirsizlik içermesi nedeni ile çözümü kolay olmayan bir problemdir. Problemin temelinde ise tüketici davranışlarının belirsizliği, karmaşıklığı ve son dönemde tüketicilerin kendileri için özelleştirilmiş ürünlere artan talepleri yatmaktadır. Tüketicilerin hızla değişen istekleri ile tüketici talebine uyan miktar ve nitelikte ürün tedarik etmek giderek zorlaşmaktadır.

Devamı için tıklayınız.

Talep Planlama

Tedarik planlama; dağıtım, üretim ve tedarik operasyonlarının talep tahminlerine göre, kapasite kısıtları ve malzeme bulunurlukları göz önünde bulundurularak planlandığı süreçtir. Tedarik planlama sürecinin amacı ürüne ya da hizmete olan talebi karşılayacak arzın en iyi şekilde planlanmasıdır.

Devamı için tıklayınız.

Tedarik Planlama

Stok yönetimi kapsamında üretim stratejilerinin belirlenmesi, stok tutma noktalarının ve analitik stok seviyelerinin belirlenmesi yer almaktadır. Bu süreçte amaç, satış kaybına veya müşteri memnuniyetsizliğine yol açmayacak şekilde en az stok tutarak işletme sermayesi ihtiyacını azaltmaktır.

Devamı için tıklayınız.

Analitik Stok Yönetimi