Управління

Для нас надзвичайно важливим є прозоре та відповідальне ведення бізнесу. Ми вважаємо, що публічне розкриття прогресу «Делойт» в Україні не лише забезпечує відкритість компанії, але й дозволяє відстежувати тісний взаємозв’язок між відповідальним управлінням, сумлінним менеджментом та операційним успіхом компанії.

Відданість зразковому управлінню керівним менеджментом забезпечує лідерську позицію «Делойт» на ринку. Партнерський склад компанії несе відповідальність за низку важливих питань, включно з розробленням стратегії, плануванням, аналізом державної політики та нормативних питань, відповідальністю за якість надання послуг та залученням зацікавлених сторін.

Одним із найвагоміших активів «Делойт» є репутація, саме тому основоположною складовою нашої культури є відповідальне ведення бізнесу. Ми переконані, що фундаментом довіри всіх зацікавлених сторін до бренду Deloitte слугує доброчесність та професійна етика. Культура етичного ведення бізнесу розроблена задля зміцнення довіри як всередині компанії, так і до наших послуг, мінімізації етичних ризиків та допомоги делойтівцям зробити правильний професійний вибір у тій чи іншій ситуації.

Для зовнішніх звернень стосовно порушення бізнес-етики доступна спеціальна форма.

Підтримка відкритого діалогу зі стейкхолдерами

Ми прагнемо підтримувати конструктивний діалог із нашими зацікавленими сторонами, а тому для нас надзвичайно важливий процес їх визначення та залучення, врахування їхніх інтересів у діяльності компанії. З метою виокремлення ключових стейкхолдерів було проаналізовано всі канали комунікації, різноманітні звернення та співпрацю в звітному періоді. В процесі підготовки Звіту ми провели стратегічну сесію з директорсько-партнерською групою компанії та переглянули матрицю зацікавлених сторін.

Більше про взаємодію із зацікавленими сторонами – в нашому Звіті.

Забезпечення довгострокової та сталої цінності

Наш підхід до нефінансового звітування базується на розкритті інформації відповідно до стандартів Глобальної ініціативи звітності у сфері сталого розвитку GRI (основний варіант відповідності). Ми також висвітлюємо наш внесок щодо досягнення глобальної стратегії сталого розвитку «Делойт» та внесок у досягнення Цілей сталого розвитку ООН.