2030 Purpose

Перспективи

Мета 2030: відповідальний бізнес – бізнес майбутнього

Сталий розвиток як важливий чинник комерційного успіху

Відігравати позитивну роль у суспільстві – це робити внесок і у розвиток власного бізнесу. Компанії, що справді прагнуть досягти сталого розвитку, демонструють результати, які перевищують ринкові показники. Водночас не всі повністю усвідомлюють переваги такого підходу.

Перед світом постала нагальна потреба знайти більш раціональний шлях для забезпечення сталого розвитку. В рамках Програми сталого розвитку до 2030 року (Мета 2030) визначено 17 цілей, що містять план спільних дій заради захисту нашого майбутнього. І для бізнесу тут відведено окреме важливе місце.

У вересні 2015 р. у штаб-квартирі ООН відбулося історичне прийняття світовими лідерами нового Порядку денного у галузі сталого розвитку до 2030 року. В його основі лежать 17 цілей глобального розвитку, спрямованих на ліквідацію бідності, боротьбу з нерівністю і охорону довкілля. http://bit.ly/1Kjkn0B

Сьогодні чимало великих підприємств мають чітко визначену мету своєї діяльності, проте лише чверть із них поєднує її зі сталим розвитком. Ще менше компаній повністю присвячують себе досягненню цієї мети.

Мета 2030 – це вибір, який дедалі частіше визнають необхідною умовою для забезпечення довгострокової цінності як для зацікавлених сторін, так і для суспільства загалом. Шлях до отримання можливості скористатися перевагами програми «Мета 2030» відрізнятиметься залежно від бізнесу і сектору. Проте існують певні золоті правила: справжність, баланс і послідовність застосування.

• Справжня мета реалізується у діях бізнесу.

• Потрібно постійно підтримувати баланс між виконанням короткострокових нагальних завдань і довгострокових зовнішніх зобов'язань, одночасно враховуючи очікування зацікавлених сторін.

• Мету слід реалізовувати послідовно, незважаючи на можливі корпоративні зміни в майбутньому.

Про переваги вибору сталого розвитку

На наше переконання, соціально відповідальний бізнес залишається у виграші, роблячи свій внесок у сталий розвиток. Адже не обов’язково це призводить до зменшення фінансових результатів. Навпаки, компанії, що по-справжньому прагнуть досягти сталого розвитку, демонструють результати, що перевищують ринкові показники.

1. Співробітники – компанії, що працюють над досягненням цілей сталого розвитку, мають переваги у залученні й утриманні співробітників.

2. Споживачі – споживачі дедалі частіше обирають бренди, які мають надійну репутацію і впроваджують позитивні зміни для суспільства загалом.

3. Партнери – громади, постачальники й інші партнери зможуть отримати користь від матеріальних і нематеріальних переваг.

4. Регуляторні органи – прагнення до сталого розвитку сприяє формуванню більш конструктивного діалогу із регуляторними органами, і цей процес дедалі активніше регулюється на законодавчому рівні.

5. Інвестори – інвестори починають розуміти переваги від фокусу на сталому розвитку.
Необхідність розуміння цієї взаємозалежності стає ще більш актуальною з переходом економіки та суспільства на цифрові стандарти.

6. Прозорість – позитивний чи негативний вплив бізнес-поведінки можна простіше відстежити і відзвітувати.

7. Взаємодія – процес взаємодії із зацікавленими сторонами змінюється у міру того, як спілкування онлайн впливає на поведінку споживачів.

8. Ідентичність – швидкі технологічні зміни трансформують традиційні бізнес-моделі і стратегії, вимагаючи створення більш міцного фундаменту для корпоративної ідентичності.

Щоб скористатися цими перевагами, компанії мають сформулювати чітку мету, яку можна було б поєднати із цілями сталого розвитку і використовувати для формування діяльності та культури організації. Вони мають присвятити себе реалізації своєї мети та інтегрувати її у власні бізнес-процеси.


Мета 2030

Стратегія та операційна модель

Мета 2030 визначає орієнтир для кращого розуміння процесів прийняття рішень на найвищому рівні, напряму розвитку та стратегії бізнесу. Бізнес має узгодити свою операційну модель і мету своєї діяльності.

Культура і цінності

Мета 2030 пропонує морально-етичні орієнтири для бізнесу, які впливатимуть на культуру та цінності організації і формуватимуть модель індивідуальної та корпоративної поведінки.

Взаємодія бренду і зацікавлених сторін

Мета 2030 пропонує повноцінну платформу для взаємодії з зацікавленими сторонами, що значно збільшить можливості для сталого розвитку.

Мета 2030: відповідальний бізнес – бізнес майбутнього

Мета 2030

Чи була корисною ця інформація?