Стаття

Парадокс Четвертої промислової революції

Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, жовтень, 2018 року. Із розширенням можливостей цифрової трансформації, які несе із собою Четверта промислова революція (Промисловість 4.0), керівники компаній передбачають радикальні зміни. У нещодавно опублікованому дослідженні «Парадокс Промисловості 4.0: подолання перешкод на шляху до цифрової трансформації», проведеному компанією «Делойт Глобал», йдеться про те, що бізнес планує значні інвестиції у цифрову трансформацію, проте стратегічні та операційні парадокси можуть перешкодити їхнім зусиллям.

Опитування компанії «Делойт Глобал» було проведене серед більш ніж 350 керівників компаній виробничого, енергетичного, нафтогазового та гірничодобувного секторів. Воно мало на меті визначити, як підприємства здійснюють або планують здійснювати інвестиції у цифрову трансформацію, а також дослідити низку основних викликів, що постають перед компаніями у здійсненні таких інвестицій, та проаналізувати, як вони формують відповідні технологічні та організаційні стратегії щодо цифрової трансформації. Дослідження виявило, що, незважаючи на оптимістичне налаштування компаній щодо потенціалу цифрової трансформації, який впливає на їхню діяльність, існує невідповідність між планами організацій та діями у таких чотирьох основних напрямах, як: стратегія, трансформація ланцюга постачань, готовність персоналу та стимулювання інвестиційної діяльності.

«На шляху до цифрової трансформації компанії мають розглянути низку питань, починаючи з того, що саме вони прагнуть трансформувати, і закінчуючи тим, які сучасні технології найкраще відповідають їхнім потребам. Також важливо зрозуміти, що цифрова трансформація не може відбуватися окремо від інших процесів. Процес трансформації не обмежується лише впровадженням технологій, – зазначає Тім Хенлі (Tim Hanley), керівник міжнародної групи «Делойт» з надання послуг у сфері виробництва промислових товарів і будівництва. – Справжня цифрова трансформація має відігравати головну роль у компанії та охоплювати всі аспекти її діяльності».

«Цифрова трансформація не є універсальним рішенням для всіх процесів. Організації прагнуть досягти балансу між оптимізацією поточних операцій і реалізацією трансформаційних можливостей, які пропонує Промисловість 4.0, – зазначив Марк Коттелер (Mark Cotteleer), виконавчий директор Центру інтегрованих досліджень компанії «Делойт». – Для успішного планування та дій з інвестиціями, цифрову трансформацію має бути враховано в стратегічних перспективах та операційній структурі компанії. Ті, хто найкраще підготуються до Промисловості 4.0, зможуть повною мірою скористатися трансформаційним потенціалом технологій на кожному рівні організації».

Оскільки процес підготовки до Промисловості 4.0 відбувається майже в кожній організації, дослідження виявило чотири основні парадокси:

  • Стратегічний парадокс. Майже всі респонденти (94%) зазначили, що цифрова трансформація є першочерговим пріоритетом компаній, тоді як 68% респондентів і 50% керівників компаній розглядають цифрову трансформацію як можливість для підвищення прибутковості. Це вказує на те, що респонденти можуть асоціювати поліпшення оперативних показників зі стратегічним зростанням, але вони не обов'язково пов’язують цифрову трансформацію зі зростанням доходів у результаті розробки нових продуктів чи бізнес-моделей. Багато хто розглядає цифрову трансформацію як «захисні» інвестиції, спрямовані на безпеку бізнесу, а не на його розвиток. Поступовий вихід за межі захисних інвестицій може відкрити компаніям нові організаційні можливості та допомогти рухатися шляхом впровадження інновацій.
  • Інноваційний парадокс. Керівники компаній зазначають, що ініціативи в сфері цифрової трансформації здебільшого зумовлені підвищенням продуктивності та операційними цілями, тобто застосуванням технологій для забезпечення більш ефективного виконання поточних завдань організації. Проте компанії мають розширити власні механізми стимулювання інвестицій, тому що прагнення до інновацій може також забезпечити позитивні показники ефективності інвестицій. Цей аспект набуває все більшого значення, оскільки конкуренти, які розглядають інновації як основний фактор стимулювання інвестицій, можуть випередити інші компанії.
  • Парадокс ланцюга постачання. Керівники компаній назвали ланцюг постачання найважливішою сферою для майбутніх інвестицій, проте лише 34% респондентів розглядають ланцюги постачання як фактор стимулювання інновацій. Цікавим є той факт, що лише 22% директорів з управління ланцюгами постачання відіграють ключову роль у прийнятті рішень щодо цифрової трансформації. Організації мають переглянути роль директорів з управління ланцюгами постачання та узгодити його функцію зі значно ширшими стратегічними завданнями.
  • Парадокс персоналу. Загалом респонденти вважають, що їхні компанії мають відповідний персонал для підтримки процесу цифрової трансформації, і лише 15% учасників опитування зазначили, що їм потрібно кардинально переглянути склад працівників та вимоги щодо професійних навичок. Пошук, навчання та утримання висококваліфікованих фахівців залишається найбільш актуальною організаційною і культурною проблемою для компаній. Цікаво, що результати опитування свідчать про те, що чим більше респонденти застосовують такі трансформаційні технології, тим вищою є ймовірність того, що вони задоволені персоналом, який працює в їхніх організаціях. Ті, хто користується такими технологіями щодня, вважають, що їхні організації мають відповідний персонал у 92% часу. Проте ті, хто практично не використовує цифрові технології, відчувають найбільший дефіцит таких фахівців і відсутність належного рівня професійного розвитку (лише 42% респондентів вважають, що їхні компанії мають потрібних працівників). Оскільки цифрова трансформація має великий вплив на працівників, компаніям слід навчитися прогнозувати потреби у сфері управління персоналом, інвестувати у розвиток персоналу та залучати працівників до процесу інтеграції цифрових технологій.

Запорукою реалізації потенціалу Четвертої промислової революції є використання інформації від пов'язаних активів для прийняття рішень – процесу, відомого як передача та обмін даними між фізичним світом і комп'ютерними системами (physical-digital-physical loop). 90% респондентів відзначили, що їхні компанії збирають дані з фізичного світу, проте набагато менше респондентів повідомляли про можливість аналізувати такі дані та лише приблизно половина опитаних зазначила, що вони можуть опрацьовувати дані в режимі реального часу. Впровадження процесу передачі та обміну даними між фізичним світом і комп'ютерними системами має розглядатися як основна мета організацій, які інвестують у цифрову трансформацію.

Як свідчать результати дослідження, підприємства виробничого, енергетичного, нафтогазового та гірничодобувного секторів розуміють можливості, які несе із собою Промисловість 4.0. Створення більш взаємопов'язаних, оперативних та інтелектуальних процесів дасть компаніям можливість подолати бар'єри та знайти шлях, який дійсно приведе їх у світ Промисловості 4.0.

Методологія

Компанія «Делойт» провела глобальне дослідження серед 361 керівника компаній в 11 країнах Південної та Північної Америки, Азії та Європі. Опитування, проведене у співпраці з компанією «Форбс Інсайтс» навесні 2018 року, містить аналіз думок респондентів з аерокосмічної, оборонної, автомобільної та хімічної галузей, секторів промислового та металургійного виробництва, а також енергетичної, нафтогазової та гірничодобувної галузей.

Усі респонденти обіймали посади рівня директора та вище, а також посади генерального директора (4%), фінансового директора (13%), операційного директора (9%), директора з обробки та аналізу даних (5%), директора з інформаційних технологій (7%), технічного директора (5%), директора з управління ланцюгами постачання (4%), президента бізнес-підрозділу (5%), виконавчого віце-президента/старшого віце-президента (7%), віце-президента (11%), виконавчого директора/старшого директора (9%) та директора (21%). Усі керівники, що взяли участь в опитуванні, представляли організації, обсяг доходів яких становить 500 млн доларів США і більше. Більше половини респондентів (57%) представляли компанії з доходом понад 1 млрд доларів США.

Натисніть на зображення, щоб прочитати повний звіт

Стратегічний парадокс
Майже всі респонденти (94%) зазначили, що цифрова трансформація є першочерговим пріоритетом компаній, тоді як 68% респондентів і 50% керівників компаній розглядають цифрову трансформацію як можливість для підвищення прибутковості.
Стратегічний парадокс
Парадокс ланцюга постачання
Керівники компаній назвали ланцюг постачання найважливішою сферою для майбутніх інвестицій, проте лише 34% респондентів розглядають ланцюги постачання як фактор стимулювання інновацій.
Парадокс ланцюга постачання
Парадокс персоналу
Загалом респонденти вважають, що їхні компанії мають відповідний персонал для підтримки процесу цифрової трансформації (85%), і лише 15% учасників опитування зазначили, що їм потрібно кардинально переглянути склад працівників та вимоги щодо професійних навичок.
Парадокс персоналу
Інноваційний парадокс
Керівники компаній зазначають, що ініціативи в сфері цифрової трансформації здебільшого зумовлені підвищенням продуктивності та операційними цілями, тобто застосуванням технологій для забезпечення більш ефективного виконання поточних завдань організації.
Інноваційний парадокс
Навколо фізико-цифрового-фізичного циклу
Зростаюча потреба досягти вимірюваних соціальних результатів
Навколо фізико-цифрового-фізичного циклу
Чи була корисною ця інформація?