CE CFO Survey 2018

Стаття

Фінансові директори дали свої прогнози на 2018 рік

Позитивних економічних перспектив не достатньо для заохочення бізнесів у країнах Центральної Європи до прийняття ризиків. Зростання витрат та проблеми, пов'язані з підбором персоналу, стали найбільшим занепокоєнням для фінансових директорів

Опитані фінансові директори в Україні очікують зростання ВВП на рівні 0,5%. Незважаючи на це, 77% респондентів сподіваються, що обсяг виручки їхніх компаній зросте. Про це свідчать результати дев'ятого опитування фінансових директорів у країнах Центральної Європи, що було проведене серед майже 600 фінансових директорів у 12 країнах регіону, зокрема в Україні.

Загалом фінансові директори компаній з різних галузей економіки більшості країн Центральної Європи висловлюють впевненість щодо економічних перспектив своїх компаній протягом останніх трьох років. Основним чинником, що забезпечив таку впевненість, є очікування щодо активного зростання ВВП. За їхніми прогнозами, темп зростання ВВП в 2018 році у країнах Центральної Європи у середньому становитиме 2,4%, що на 0,5% вище, ніж показали результати опитування за 2017 рік.

Назар Фармага, лідер напряму «Трансформація фінансової функції» департаменту консалтингу «Делойт» в Україні, відповідальний за реалізацію Програми фінансових директорів в Україні, додає:

Серед українських фінансових директорів, як і раніше, превалює стриманий оптимізм, з іншої сторони – більшість опитаних CFO висловились про амбітні плани з нарощування обсягів виручки та збільшення кількості персоналу. Найбільший вплив на ведення бізнесу, на думку більшості фінансових директорів, у 2018 році матимуть нестабільний курс національної валюти, нестача кваліфікованої робочої сили та ринковий тиск щодо зниження цін на пропоновані бізнесом товари та послуги

Цього року загальна ситуація є досі складною. Хоча більшість респондентів очікує на сприятливі макроекономічні умови у 2018 році, проте не всі з них мають позитивний настрій щодо майбутнього. Фінансові директори компаній у Чеській Республіці та Польщі вважають, що їхні країни досягли «природного» рівня безробіття. Як результат, зростання рівня ВВП залежатиме від іноземних працівників. В Україні 57% опитаних фінансових директорів очікують на зниження рівня безробіття.

Незважаючи на поширення впевненості серед більшості країн, економічна та фінансова невизначеність, як і раніше, є важливим показником того, як фінансові директори бачать найближче майбутнє. Як наслідок, значна більшість респондентів (69%) продовжує вважати, що зараз несприятливий час для збільшення рівнів ризику для компаній. В Україні ситуація відповідає загальному тренду.

Нижче наведено низку інших висновків цьогорічного опитування:

 • 85% фінансових директорів Центральної Європи вважають, що рівень інфляції зросте в 2018 році. Поки 55% респондентів очікують на зростання ставок кредитування протягом року, 44% вважає, що вплив ставок кредитування на їхній бізнес буде незначним, щоб вплинути на зміну стратегії компаній.
 • В Україні 80% опитаних очікують на зростання рівня інфляції, 53% - передбачають зростання ставок кредитування, а 50% - прогнозують абсолютно незначний вплив зростання ставок на зміну їхньої бізнес-стратегії. 67% опитаних розглядають банківські позики як порівняно привабливе джерело фінансування.
 • 91% фінансових директорів очікують на зростання витрат на оплату праці в 2018 році, а 57% від загальної кількості фінансових директорів очікують, що їхні компанії зіткнуться зі «звичайним» рівнем невизначеності.
 • В Україні 97% респондентів очікують на підвищення витрат на оплату праці, а 70% очікують на зростання витрат на нерухомість (підвищення орендних ставок, цін на купівлю об’єктів нерухомості, а також зростання вартості підтримки її в належному стані). Майже 77% охарактеризували очікуваний рівень невизначеності у 2018 році як високий або дуже високий.
 • 53% опитаних в Україні фінансових директорів очікують нових злиттів та поглинань в 2018 році, що загалом відповідає загальному тренду у Центральній Європі (51% опитаних). Також близько половини опитаних висловили очікування щодо збільшення капітальних витрат та нарощування кількості персоналу.

Як зазначає Гевін Флук (Gavin Flook), партнер компанії «Делойт», який відповідає за реалізацію Програми фінансових директорів у Центральній Європі:

На мою думку, опитування свідчить про оптимізм серед фінансових директорів, як у 2018 році, так і в майбутньому. Проте оптимізм висловлюється з певною обережністю, що випливає з усвідомлення ними можливих перешкод, зокрема стосовно таких аспектів, як підбір персоналу та зростання витрат. Як результат, вони обмежать рівень ризиків, на які вони готові піти. Результати цьогорічного звіту загалом є досить позитивними, що відображає впевненість щодо зростання ВВП та розвитку компаній у межах усього регіону. Проте такі погляди не означають підвищення духу підприємництва серед компаній регіону. По-перше, респонденти продовжують бачити рівень невизначеності як «звичайний», проте що потрібно для того, щоб цей рівень став «низьким»? По-друге, існує загальне небажання брати на себе ризики, що зараз домінує над результатами опитування фінансових директорів з моменту глобальної фінансової кризи, яка сталася майже десять років тому. Без певного рівня готовності брати більший ризик компанії не досягнуть свого повного потенціалу зростання. Якщо ви не можете брати на себе ризики під час очікуваного економічного зростання, тоді коли ви зможете?

Звіт складається з декількох розділів. Перші три розділи присвячено макроекономічному прогнозу, особистим поглядам фінансових директорів щодо перспектив розвитку операційного середовища, а також їхнім очікуванням щодо показників діяльності власних компаній. Четвертий розділ містить окремий аналіз сфери автоматизації з використанням роботів, що охоплює аналіз очікувань серед фінансових директорів щодо цього ключового сегменту цифрової економіки.

Загальні висновки із цьогорічного дослідження такі:

 • Економічна впевненість демонструє тенденцію до зростання

Позитивні очікування щодо таких чинників, як ВВП, безробіття, інфляція та ставки кредитування, спостерігаються для більшості ринків. Зокрема, прогнози щодо зростання рівня ВВП вважаються позитивними, із очікуваними темпами зростання у діапазоні від 0,5% в Україні до 2,9% у Словаччині.

 • Наявні проблеми не вплинули на скорочення масового ділового оптимізму

Проблемні питання щодо зовнішньої невизначеності, що існують як на рівні країни, так і на рівні компанії, які постають перед великою кількістю фінансових директорів, перешкоджають багатьом брати на себе ризики. Основні занепокоєння фінансових директорів пов'язані з їхньою здатністю залучати висококваліфікованих працівників та управляти загальним збільшенням витрат на ведення бізнесу.

 • Очікування зростання обсягу виручки компаній

Перспективи компаній дещо відрізняються від тих, що існували 12 місяців тому, про що свідчить невелике зростання індексу впевненості щодо перспектив розвитку компаній. Це вказує на те, що фінансові директори вважають, що фінансові перспективи їхніх компаній впродовж наступних 12 місяців є хорошими, а також, що існує висока ймовірність зростання обсягу їхньої виручки.

 • Неминуче зростання сфери автоматизації з використанням роботів

В епоху переходу на цифрові технології фінансові директори визнають, що поточна автоматизація процесу, яка відбувається у межах компаній, зокрема у фінансових підрозділах, є неминучою. Проте мало хто вважає себе лідером у сфері впровадження автоматизації з використанням роботів. Багатьом також важко оцінити можливий рівень скорочення витрат, який можуть запропонувати такі технології.

 • Автоматизація фінансової функції в Україні

Серед опитаних українських фінансових директорів 67% вважають, що у зв’язку з поширенням цифрових технологій в роботі фінансової функції необхідні суттєві зміни, однак лише 40% респондентів оцінюють свою готовність до цих змін як достатню.

Для того, щоб бути в тренді новітніх цифрових рішень, сучасному фахівцю фінансової функції необхідні аналітичні та статистичні навички працівників (зазначили 63% респондентів), розуміння працівниками цифрових бізнес-моделей (60% респондентів), знання суті автоматизації процесів (47%).

Найбільш пріоритетними сферами стратегії автоматизації українські фінансові директори визначають: автоматизація та індивідуалізація управлінської звітності (70% респондентів), автоматизація системи контролів (67%), автоматизація документообороту (57%), комплексне управління процесами для моніторингу та підвищення продуктивності (50%).

Країни-учасники
Країни-учасники

Про дослідження

Щорічне опитування відстежує найактуальніші думки та дії фінансових директорів, які представляють найбільші та найвпливовіші компанії у регіоні Центральної Європи. У ньому досліджуються питання, які постають перед фінансовими директорами, за такими чотирма напрямами:

 • бізнес-середовище;
 • пріоритетні сфери та очікування компаній;
 • фінансові пріоритети;
 • цифрова трансформація фінансової функції.

Результати, наведені в опитуванні фінансових директорів у країнах Центральної Європи за 2018 рік, містять думки 584 фінансових директорів із 12 країн Центральної Європи: Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія та Україна. Дослідження було проведено з вересня по листопад 2017 року.

З повною версією звіту можна ознайомитися за посиланням: www.deloitte.com/cecfo

Дослідження попередніх років:

CE CFO Survey 2017 (PDF, 3MB)

CE CFO Survey 2016 (PDF, 6MB)

CE CFO Survey 2015 (PDF, 5MB)

Чи була корисною ця інформація?