tax and legal alerts

Новини

Україна підписала Багатосторонню конвенцію в рамках плану BEPS

Інформаційне повідомлення

24 липня 2018 року

23 липня 2018 року Україна підписала Багатосторонню конвенцію щодо виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування (надалі – «Конвенція»), до якої долучилися вже понад 80 країн. Конвенція відкрита для підписання і очікується, що незабаром вона буде підписана низкою інших країн.

Конвенція є одним з 15-ти Кроків, передбачених Планом BEPS (від англ. «Base Erosion and Profit Shifting») – проектом Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з розробки заходів протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку.

I.  Сфера дії Конвенції

Метою Конвенції є автоматичне внесення змін до всіх чинних двосторонніх міжурядових угод про уникнення подвійного оподаткування (надалі – «двосторонні угоди»), які були зазначені відповідними державами, що підписали Конвенцію (надалі – «договірні держави»), в повідомленні до депозитарію (ОЕСР), що усуває необхідність двостороннього узгодження таких змін між окремими країнами.

Україна повідомила ОЕСР про намір оновити 77 двосторонні угоди, зокрема, угоди з Кіпром, Великобританією та Нідерландами.

Двостороння угода буде підпадати під дію Конвенції в разі одночасного дотримання таких умов:

  • обидві договірні держави ратифікують Конвенцію;
  • обидві договірні держави повідомлять ОЕСР про бажання оновити таку двосторонню угоду дією Конвенції.

Планується, що в майбутньому Конвенція внесе зміни до більш ніж 2000 двосторонніх угод, укладених між різними країнами світу.

II.  Наслідки приєднання до Конвенції

Особливістю Конвенції є те, що вона може не вносити однакові зміни до всіх двосторонніх угод. Вона є гнучким інструментом і передбачає імплементацію різних варіантів положень (на вибір договірних держав) щодо врегулювання низки питань та можливість повної відмови від внесення певних змін до двосторонніх угод.

Таким чином, наслідки підписання Конвенції можуть бути різними для різних двосторонніх угод. Для виявлення того, який вплив матиме підписання Конвенції на конкретну двосторонню угоду, необхідно аналізувати, які положення (і в якому варіанті) прийняла кожна з договірних держав, а також чи обидві договірні держави повідомили ОЕСР про бажання оновити таку двосторонню угоду дією Конвенції.  

III.  Основні зміни, які приймає Україна у зв’язку з підписанням Конвенції

1) Мета двосторонніх угод

Вносяться зміни в текст преамбул двосторонніх угод. Відповідно до таких змін договірні держави мають намір усунути подвійне оподаткування без створення можливостей для неоподаткування або зниженого оподаткування шляхом уникнення або ухилення від сплати податків (в т. ч. шляхом використання резидентами інших юрисдикцій переваг двосторонніх угод через домовленості treaty-shopping).

2) Запобігання неправомірному застосуванню двосторонніми угодами (тест основної мети)

Двосторонні угоди будуть доповнені важливим правилом, спрямованим на запобігання зловживанню двосторонніми угодами – тестом основної мети.

Тест основної мети (Principal Purpose Test) передбачає, що надані двосторонніми угодами переваги не будуть застосовуватися до домовленостей/транзакцій, якщо основною (або однією з основних цілей) домовленості/транзакції є отримання переваг за двосторонніми угодами.

На практиці така зміна означає, що податкові органи зможуть оскаржувати застосування двосторонніх угод ставлячи питання щодо мети створення компанії за кордоном та характеру здійснення виплат на користь такої компанії.

3) Доходи від відчуження акцій або часток, вартість яких одержується здебільшого з нерухомого майна

Зазвичай, двосторонні угоди вже передбачають, що доходи, отримані резидентом однієї договірної держави від відчуження акцій або інших прав участі в особі, можуть оподатковуватись в іншій договірній державі за умови, що більше ніж певна частина вартості таких акцій або прав складається з нерухомого майна, розташованого в цій іншій договірній держави (або за умови, що більш ніж певна частина майна особи складається з такого нерухомого майна). Тепер це правило застосовується, якщо в будь-який час протягом 365 днів, що передували відчуженню, дотримується умова щодо відповідного граничного значення вартості.

4) Постійне представництво

Конвенція вносить ряд змін, що стосуються випадків виникнення постійного представництва (напр., розділення контрактів, зміни щодо видів діяльності, які не призводять до виникнення постійного представництва; положення щодо протидії зловживанню через постійні представництва, розташовані у третіх юрисдикціях та ін.).

5) Процедура взаємного узгодження спорів

Визначено процедуру вирішення спорів, які виникають у зв’язку з  застосуванням двосторонніх угод. Така процедура передбачає, що платник податку, який вважає, що дії однієї або обох з договірних держав призводять або можуть призвести до оподаткування такого платника невідповідно до двосторонньої угоди, може звернутися до компетентного органу будь-якої з договірних держав із відповідним запитом.

Якщо компетентний орган вирішить, що запит платника є обґрунтованим, і такий орган не може прийняти рішення самостійно, справа повинна бути вирішена за взаємною згодою з компетентним органом іншої договірної держави.

IV.  Набрання чинності

Для України Конвенція набере чинності в перший день місяця, що настає після закінчення трьох календарних місяців, починаючи з дати здачі Україною на зберігання Організації економічного співробітництва та розвитку документів про ратифікацію. Україна ще не ратифікувала Конвенцію.

У разі виникнення питань, пов’язаних з підписанням Конвенції та наслідками, які у зв’язку з цим виникають, ми будемо раді надати вам консультаційну допомогу.

Чи була корисною ця інформація?