tax and legal alerts

Новини

Верховною Радою прийнято Закон, що вносить зміни до системи оподаткування України

Інформаційне повідомлення

13 грудня 2018 року

10 грудня 2018 року Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (надалі – «Закон»). Пропонуємо ознайомитись із основними змінами податкового законодавства, що вводяться в дію цим Законом. Зазначаємо, що оскільки Закон офіційно не опубліковано, інформаційне повідомлення підготовлено на основі версії Закону, яку було прийнято Верховною Радою України.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»

Адміністрування податків

 • Всі рішення про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу, а також про перенесення строків сплати розстрочених, відстрочених сум, буде приймати ДФС.  

Акцизний податок

 • Закон передбачає ряд змін щодо акцизного податку, зокрема індексація ставок акцизного податку з тютюнових виробів на 9% з 1 липня 2019 року, встановлення термінів реєстрації в електронній системі адміністрування реалізації пального (з 1 травня до 1 червня 2019 року), встановлення нульової ставки акцизного податку на етиловий спирт, що використовується для виробництва певних видів продукції.
 • Норми щодо змін в адмініструванні акцизного податку на пальне та спирт наберуть чинності з 1 липня 2019 року, а відповідальність за порушення зазначених норм - з 1 жовтня 2019 року.

ПДВ

 • Визнано податковими агентами операторів поштового зв'язку, експрес-перевізників, які здійснюватимуть нарахування та сплату податкових зобов’язань з податку на додану вартість до бюджету у разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі.
 • Звільнення від сплати ПДВ електромобілів продовжено до кінця 2022.

Податок на прибуток

 • Встановлено норми щодо оподаткування операцій, передбачених МСФЗ 16 «Оренда». Різниць та коригувань фінансового результату щодо витрат за МСФЗ 16 «Оренда» не передбачається.
 • Вводиться додаткова різниця щодо виплат страховим посередникам - фінансовий результат до оподаткування збільшується на позитивну різницю між сумою будь-яких виплат страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування та сумою нормативу витрат на виплати страховим посередникам.

Трансфертне ціноутворення

Загалом правила трансфертного ціноутворення (надалі – «ТЦУ») не зазнали суттєвих змін порівняно з попередньою версією ПКУ, однак є ряд важливих нововведень.

 • Згідно з попередньою редакцією ПКУ контрольованими операціями могли бути визнані операції платника податків з пов’язаними нерезидентами при залученні осіб, які не виконують істотних функцій. Законом доповнено, що тепер при залученні таких осіб контрольованими операціями можуть бути операції не тільки з пов’язаними особами, а також з резидентами низькоподаткових юрисдикцій та нерезидентами спеціальних організаційно-правових форм.
 • Уточнено, що до переліку контрольованих операцій між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні також включено операції за внутрішньогосподарськими розрахунками. Таким чином, тепер прямо закріплено у ПКУ, що операції з фінансування нерезидентом свого постійного представництва можуть бути визнані контрольованими.
 • Уточнено, що у разі відмінностей між договірними та фактичними умовами здійснення контрольованих операцій (наприклад, за відсутності договорів), аналіз комерційних та фінансових умов контрольованих операцій проводиться згідно з фактичними обставинами здійснення таких операцій. Таким чином, фактичні умови проведення контрольованих операцій превалюють над договірними для цілей аналізу з ТЦУ, що відповідає міжнародній практиці з ТЦУ.
 • Зазначено, що у разі застосування методів рентабельності в якості сторони, що досліджується, перевага надається тій стороні, щодо якої наявна найбільш повна та документально підтверджена інформація про використані фінансові результати. Зазвичай існують складнощі з отриманням такого підтвердження від нерезидента-сторони контрольованої операції. Таким чином, у разі вибору нерезидента в якості сторони, що досліджується, необхідно впевнитися, що зазначена інформація надана у повному обсязі та документально підтверджена.
 • Уточнено, що документація з ТЦУ має містити обґрунтування вибору декількох податкових періодів для розрахунку діапазону рентабельності на основі середньозважених значень показників рентабельності. На практиці зазначене обґрунтування слід було включати до документації і до впровадження такої норми.
 • Розширено права контролюючого органу під час проведення перевірки з приводу питань дотримання принципу «витягнутої руки», наприклад, контролюючий орган може призначати зустрічі з платником податків для обговорення обраного методу ТЦУ.

Місцеві податки та рентна плата

 • Збільшено ставки рентної плати за користування надрами для видобування нафти і конденсату на 2%: з 29%/14% до 31%/16% (залежно від глибини залягання) та залізної руди на 0,8% з 8 до 8,8%.
 • Ставка рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів збільшується на 50%.
 • Встановлено ставку податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, не більше 0,1% та надано право, у разі необхідності, місцевим радам встановлювати окремі ставки земельного податку за лісові землі.
Чи була корисною ця інформація?