Tax & Legal Alerts, Deloitte in Ukraine

Новини

Реформа корпоративного оподаткування в Швейцарії

Інформаційне повідомлення

6 червня 2019 року

19 травня у Швейцарії відбувся референдум, на якому було прийнято рішення про впровадження податкової реформи (далі – «Реформа»). Ця Реформа спрямована на приведення податкового законодавства Швейцарії у відповідність із сучасними міжнародними стандартами, а також на збереження конкурентоспроможності цієї юрисдикції для міжнародних груп компаній та привабливості для іноземних інвестицій.

Нові правила, передбачені Реформою, вступлять в силу на рівні кантонів починаючи з 1 січня 2020 року.

I. Скасування спеціальних податкових режимів

Реформа передбачає припинення дії спеціальних режимів оподаткування для «змішаних», холдингових, доміцильованих та фінансових компаній. Нові правила не стосуються податкових пільг, встановлених на федеральному та місцевому рівнях.

Для компаній, які наразі користуються спеціальними режимами оподаткування, встановлюється перехідний період, протягом якого буде збережено чинні умови. В залежності від типу компанії та інших обставин, такий перехідний період може тривати до п’яти років.

II. Основні зміни, передбачені Реформою

Нові правила включають такі заходи:

  • Зниження ставок податку на прибуток компаній на рівні кантонів. Очікується, що ефективна ставка податку у більшості з них складатиме від 12% до 14%.
  • Введення пільгового режиму оподаткування доходу від інтелектуальної власності, з можливістю отримання пільги до 90%. Передбачається можливість застосовування пільгового режиму оподаткування доходів від використання інтелектуальної власності, якщо компанія несе витрати на створення та розвиток такого об’єкта інтелектуальної власності, а між доходами і витратами існує прямий зв’язок.
  • Впровадження на кантональному рівні можливості вирахування 150% витрат на науково-дослідницьку діяльність, які відповідають встановленим критеріям.
  • За рішенням окремих кантонів, зменшення річного податку на капітал стосовно участі в капіталі компаній, запатентованої інтелектуальної власності та внутрішньогрупових позик.
  • Введення можливості вирахування умовних процентів у кантонах з високим рівнем оподаткування (наразі таку можливість передбачив лише кантон Цюрих).

Загальний розмір пільг від зазначених вище режимів не може перевищувати 70% оподатковуваного доходу компанії.

III. Заходи з підвищення податкових надходжень

Реформа не передбачає заходів з підвищення надходжень від податку на прибуток, зокрема розширення бази оподаткування прибутку.

При цьому посилюються правила, відповідно до яких публічні компанії, чиї акції котируються на Швейцарській фондовій біржі, звільняються від податку на репатріацію капіталу. Якщо такі компанії мають резервні фонди або нерозподілені прибутки, що підлягають податку на репатріацію, будь-який розподіл дивідендів або погашення акцій має становити не менш ніж 50% таких резервів.

Реформа також запровадить заходи з підвищення податкових надходжень на рівні окремих великих акціонерів – фізичних осіб. Зокрема, база оподаткування дивідендів, отриманих фізичною особою від частки, що складає 10% або більше статутного капіталу компанії, буде збільшена з 60% до 70% від суми таких дивідендів на федеральному рівні та до 50% на рівні кантонів (при цьому наразі лише чотири кантони оподатковують менш ніж 50%).

Наступні кроки

Результат референдуму є остаточним затвердженням законодавства, запропонованого швейцарським парламентом 28 вересня 2018 року. Федеральна рада вже оголосила, що всі спеціальні податкові режими будуть скасовані 1 січня 2020 року, після чого вступлять в силу перехідні заходи.

У разі виникнення питань, пов’язаних із викладеним вище, та наслідками, які у зв’язку з цим виникають, ми будемо раді надати вам консультаційну допомогу.

Чи була корисною ця інформація?