tax and legal alerts, Deloitte in Ukraine

Новини

Нове AML-законодавство в Україні. Що змінюється?

Інформаційне повідомлення

29 квітня 2020 року

З 28 квітня 2020 року набирає чинності новий Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – «Закон»).

Новий Закон оновлює низку положень українського AML-законодавства, які вплинуть на практичну роботу суб’єктів первинного фінансового моніторингу у відповідному контексті. Нижче наводимо основні новели Закону.

Нові регулятори:
 • Відтепер регуляторами для різних СПФМ будуть Національний банк України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство цифрової трансформації України.
 • Рекомендуємо кожному СПФМ пересвідчитися, хто є його регулятором, та відслідковувати появу оновлених підзаконних актів, досліджень, рекомендацій.

Операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу:
 • Порогові операції. Сума збільшилася зі 150 тис. грн до 400 тис. грн, а кількість ознак зменшилася з 17 до 4.
 • Підозрілі операції. Не залежать від суми та мають місце, якщо у СПФМ є підозри/підстави для наявності підозри, що кошти є результатом злочинної діяльності, пов’язані з фінансуванням тероризму, розповсюдження зброї масового знищення.

Ризик-орієнтований підхід:
 • Вжиття заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їхнього рівня.
 • Закон передбачає основні критерії високого ризику, який призводить до посилених заходів належної перевірки, та неприйнятно високого ризику, який призводить до відмови СПФМ від підтримання ділових відносин.

Належна перевірка:
 • Оновлено перелік підстав для проведення перевірки (залежно від сум, характеру операцій, наявності підозр, сумнівів, у разі встановлення ділових відносин).
 • Чітко визначено зміст: проведення ідентифікації, верифікації клієнта, встановлення та вжиття заходів з верифікації бенефіціара, встановлення (розуміння) мети і характеру майбутніх ділових відносин (або проведення фінансової операції, постійний моніторинг, забезпечення актуальності отриманих документів, даних, інформації про клієнта).

Замороження активів:
 • Запроваджується процедура замороження активів, якщо вони пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.
 • Підставою для замороження є наявна в СПФМ інформація про те, що до відповідних активів прямо чи опосередковано має відношення особа, пов’язана з провадженням терористичної діяльності або стосовно якої застосовано міжнародні санкції.
 • Рух та/або операції з замороженими активами блокуються СПФМ, крім цього, останній повідомляє про такий факт уповноважені органи.

Кінцеві бенефіціарні власники:
 • Уточнення визначення (актуалізовано ознаки непрямого вирішального впливу).
 • Визначено особливості встановлення (не можна покладатися виключно на дані ЄДР, необхідність пересвідчення в чіткому розумінні, хто є бенефіціаром, використання ризик-орієнтованого підходу у відповідному процесі тощо).

Публічно значущі особи:
 • Уточнення визначення (скасування виконання політичних функцій протягом 3 останніх років як обов’язкову ознаку ПЕП, актуалізація переліку осіб, які можуть вважатися ПЕП тощо).
 • Визначення додаткових заходів перевірки (аналіз декількох надійних джерел, отримання дозволу керівника на встановлення (підтримання) ділових відносин та/або операцію на порогову суму, встановлення джерела статків та походження коштів тощо).


Звертаємо увагу, що Законом підвищено відповідальність СПФМ за порушення його положень. Так, залежно від суб’єкта та виду порушення, можуть накладатися штрафи у розмірі від 51 тис. грн до 27 млн грн (для СПФМ, що не є фінансовими установами) або 135 млн грн (для СПФМ, що є фінансовими установами). Крім цього, в новій редакції викладено статтю 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Ми будемо раді надати Вам консультаційну допомогу щодо дотримання AML-законодавства. Також запрошуємо Вас до перегляду вебінару, на якому ми більш детально оглянули основні зміни Закону, за посиланням.

Чи була корисною ця інформація?