tax and legal alerts, Deloitte in Ukraine

Новини

Обов’язкове розкриття в Європейському Союзі інформації щодо транскордонних операцій, які містять ознаки агресивного податкового планування (DAC6)

Інформаційне повідомлення

29 квітня 2020 року

1 липня 2020 року у країнах ЄС розпочнеться подання звітності податковим органам ЄС про транскордонні операції. Така звітність подаватиметься відповідно до положень Директиви Ради ЄС 2018/822 (далі – «DAC6»), яка направлена на підвищення прозорості оподаткування в ЄС та покликана протидіяти агресивним стратегіям податкового планування.

Нижче ви знайдете інформацію стосовно наслідків застосування DAC6 та наші рекомендації.

Основний обов’язок – розкриття інформації

DAC6 покладає на посередників ЄС (див. нижче), а у разі відсутності посередників – на платників податків ЄС (також див. нижче), обов’язок із розкриття податковим органам ЄС транскордонних операцій, що відповідають певним ознакам. Усі податкові органи ЄС матимуть доступ до інформації, яка була розкрита відповідно до DAC6, в межах автоматичного обміну між податковими органами країн ЄС (а також Швейцарії та Ліхтенштейну).

Така звітність може потрапляти і до країн за межами ЄС (у тому числі в Україну) – або в межах автоматичного обміну (якщо застосовується), чи ініціативного (спонтанного) обміну (офшорні юрисдикції), або ж за стандартною процедурою обміну інформацією за запитом ( за допомогою багатосторонніх та двосторонніх конвенцій, в тому числі за участю України).

По суті, процес передбачає відстеження операцій з податковою вигодою. А дата початку такого відстеження (25 червня 2018 року) – це момент визнання абсолютної неприйнятності для ЄС використання агресивного податкового планування.


Особливості законодавства

Положення DAC6 впроваджені в національне законодавство країн ЄС. Ті країни, які цього ще не зробили (наприклад, Кіпр), вже отримали офіційне сповіщення від ЄС та повинні завершити процес прийняття законодавства до кінця 2020 року з ретроспективним застосуванням вимог.

Вимоги місцевого законодавства про обов’язкове розкриття інформації можуть бути жорсткішими за вимоги, сформульовані в DAC6. Наприклад, Польща прийняла рішення запровадити вимоги про обов’язкове розкриття інформації не тільки для транскордонних операцій, а і для внутрішніх операцій, а також вирішила встановити для посередників та деяких категорій платників податків не тільки обов’язок щодо розкриття інформації, а й щодо розробки, впровадження та використання відповідних внутрішніх процедур*.

* У зв’язку з розповсюдженням COVID-19 уряд Польщі прийняв рішення про призупинення дії цих правил на час пандемії, з 31 березня до 30 червня 2020 року.

Люксембург, навпаки, пом‘якшив вимоги для посередників – резидентів Люксембургу, у порівнянні з текстом самої DAC6.


«Посередники» для цілей застосування DAC6

Обов’язок щодо розкриття інформації та надання звітності відповідно до DAC6 покладається виключно на посередників, які мають зв’язок з ЄС, а саме:

 • осіб, які розробляють, продають, займаються організацією або забезпеченням умов для здійснення транскордонної угоди, що підлягає розкриттю, чи управляють процесом здійснення такої угоди; або
 • осіб, які повинні бути обізнаними про те, що вони надають консультацію або забезпечують умови для здійснення транскордонної угоди, що підлягає розкриттю.

Таким чином, під визначення «посередник» потрапляють юристи, консультанти, радники та бухгалтери. Крім того, це визначення застосовуватиметься до банків, довірчих (трастових) керуючих, страхових компаній, фінансових консультантів та інших постачальників послуг.

Що особливо важливо – «посередником» також може бути компанія Групи, яка готує та здійснює транскордонну операцію, що підлягає розкриттю, для іншої компанії Групи.


«Платники податків» для цілей застосування DAC6

У разі, якщо посередник в транскордонній операції компанії ЄС відсутній або знаходиться за межами ЄС, або звільнений від обов’язку з розкриття інформації про таку операцію (наприклад, професійна таємниця адвоката або аудитора відповідно до місцевого законодавства), обов’язок щодо надання звітності про операцію покладається на відповідного платника податків.


Терміни
 • 1 липня 2020 року – початок застосування DAC6
 • 30 липня 2020 року – граничний термін подання першої звітності щодо транскордонних операцій, які підлягають розкриттю
 • 31 серпня 2020 року – граничний термін подання звітності щодо транскордонних операцій, які підлягають розкриттю, здійснених у період з 25 червня 2018 року до 1 липня 2020 року
 • 31 жовтня 2020 року – граничний термін першого обміну інформацією про транскордонні операції між країнами ЄС

Звертаємо Вашу увагу на дуже стислі терміни для виконання обов’язку звітувати – протягом 30 днів з моменту надання посередником сприяння платнику податків або з дати, коли угода чи рішення готові до реалізації.


Транскордонні угоди, які підлягають розкриттю

Розкриттю підлягають транскордонні угоди (угоди, які пов’язані з більш ніж однією країною ЄС або з країною ЄС та іншою країною), які містять ознаки, що можуть свідчити про ухилення від сплати податків (наприклад, придбання збиткової компанії або «круговий рух» грошових коштів та здійснення взаємозаліків, або операції з офшорами чи низькоподатковими юрисдикціями, операції з можливістю «рекласифікації» доходу, що може призвести до зниження ставки податку тощо). Деякі відмінні ознаки самі собою не можуть вказувати на потенційне ухилення від сплати податків та прив’язані до так званого «тесту на основну мету».

Якщо за наявності відмінних ознак, прив’язаних до «тесту на основну мету», за результатами такого тесту буде встановлено, що однією з основних цілей угоди було отримання податкових переваг, то така угода підлягатиме розкриттю. Очікується, що на практиці застосування цього тесту буде ускладненим через його суб’єктивність (по суті, остаточне рішення у таких випадках прийматиме вже суд).


Інформація, яка підлягає розкриттю
 • Дані про платників податків та посередників.
 • Опис «відмінних ознак».
 • Короткий опис угоди.
 • Дата початку здійснення угоди (запланована або така, що вже настала).
 • Опис положень законодавства, які лежать в основі угоди, що підлягає розкриттю.
 • Розмір угоди.
 • Дані про країни ЄС, яких може стосуватися угода.
 • Дані про інших осіб в ЄС, яких може стосуватися угода.

Таким чином, усі посередники ЄС, яким відомі реальні операції з «відмінними» ознаками щодо компаній в ЄС (а у деяких випадках і самі компанії), починаючи з 25 червня 2018 року мають звітувати та розкривати їх податковим органам, а отже і вести облік таких операцій та забезпечувати наявність вказаних вище документів.


Відповідальність за невиконання обов’язків

Штрафи за невиконання вимог DAC6 встановлюються місцевим законодавством. У деяких юрисдикціях розміри таких штрафів можуть вимірюватися десятками, сотнями тисяч або мільйонами євро. Наприклад, на Кіпрі штраф може сягати 20 000 євро, а у Польщі – до 4 400 000 євро.


Подальші дії

У зв’язку з новими законодавчими змінами ми рекомендуємо:

 1. Проаналізувати позицію вашого бізнесу з погляду обов’язку зі звітування відповідно до норм місцевого законодавства, в ролі «посередника» або «платника податків».
 2. Перевірити наявність в угодах вашої компанії з 25 червня 2018 року ознак, за якими їх можна віднести до транскордонних угод, що підлягають розкриттю.
 3. Впровадити внутрішні політики та процедури контролю за ризиком дотримання компанією чи групою вимог DAC6. Такі політики та процедури можуть бути необхідні як для виявлення існування, так і підтвердження відсутності угод, що підлягають розкриттю, які можуть з‘явитися у майбутніх періодах.

Це також означає, що вам необхідно продумати та встановити зрозумілу й ефективну комунікацію з «посередниками» з погляду обов’язку із розкриття ними операцій з «відмінними ознаками» для цілей коректного відображення інформації, як у межах автоматичного, так і спонтанного обміну, та, що є ще важливішим у роботі з Україною, – в межах обміну інформацією за запитом податкових органів.

Відеозапис вебінару «Європейська директива DAC6 - хто і кому доповідає щодо ваших угод»

Чи була корисною ця інформація?