Трансформаційні рішення

Про нас

Трансформаційні рішення

Трансформаційні рішення були розроблені компанією «Делойт» в Україні для подолання викликів і стимулювання розвитку міст та регіонів України, базуючись на найкращих міжнародних практиках у сфері консалтингу в державному секторі. Наші рішення спрямовані на поліпшення якості життя мешканців, впровадження інноваційних рішень і найкращих світових практик для підвищення ефективності управління містами та регіонами

Розробка стратегії

Новий підхід до стратегічного планування, у якому зацікавлені сторони залучаються до аналізу проблем, розробки стратегій та планів, а також впровадження рішень

Редизайн системи управління

Удосконалення організаційних структур, процедур і стандартів державних та місцевих органів влади так само, як і навичок державних службовців для найбільш ефективного задоволення потреб міста

Міжнародні стандарти фінансового обліку для державного сектора (International Public Sector Accounting Standards – IPSAS)

Підготовка фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектора та нефінансової інформації для складання Річного звіту

Індекс розвитку міста

Інструмент для вимірювання та ілюстрації розвитку міст

Чи була корисною ця інформація?