Cloud Security and Integration Services | Deloitte in Ukraine

Рішення

Послуги у сфері безпеки та інтеграції хмарних рішень

Хмарні технології пропонують нам нові способи вирішення складних завдань, які вже тривалий час залишаються нерозв'язаними, проте не вирішують їх остаточно. Протягом всього процесу еволюції ми йдемо в ногу з прогресом і пропонуємо високоякісні консалтингові послуги: ми допомагаємо підвищити цінність підприємства та ідентифікувати у висококонкурентному середовищі нові шляхи до успіху за допомогою технологій.

Оцінювання готовності компанії до переходу на хмару

Поточний стан організації та прискорений перехід на хмару

Які заходи вживають інші організації, щоби прискорити процес впровадження хмарних технологій? Оскільки єдиного рецепту не існує, то треба звернути увагу на передовий досвід. Перш ніж розпочинати докорінну технологічну трансформацію на рівні цілого підприємства, необхідно точно визначити стан, у якому зараз перебуває ваша компанія, а також зрозуміти вплив від такої зміни на організацію та її фінансові показники. Це є найважливішою передумовою цього процесу. Багато організацій вже розпочали свою хмарну подорож, випробовуючи цю концепцію у різних пілотних проектах, хоча досягти сталих результатів їм поки що не вдається.

Саме цьому ми, надаючи послуги з розроблення стратегії впровадження хмарних технологій, використовуємо потужний інструментарій та цілу низку методів для оцінювання восьми аспектів, зокрема деталізації організаційних процесів, визначення інфраструктури та додатків, яких торкнеться трансформація, а також оцінювання політики та контролів безпеки – всіх чинників, які необхідно врахувати під час міграції у хмару або впровадження хмарних рішень. Насамкінець ми оцінюємо поточний стан, вказуємо на ключові недоліки та допомагаємо визначити конкретні заходи для їх усунення.

Cloud Security and Integration Services | Deloitte in Ukraine

Економічне обґрунтування та розрахунки впровадження хмарних рішень

Фінансове управління впровадженням та його прозорість

Перехід вашої організації на хмарні рішення є інвестицією у нові технології, операційні моделі та бізнес-процеси. Це не просто план розвитку технологій на підприємстві, це його економічне обґрунтування. Часто організації порівнюють використання наявного серверного середовища із хмарним, що не завжди дає правильне розуміння. Наші спеціалісти мають глибоке знання економічних реалій, завдяки чому у нашому економічному обґрунтуванні розглядаються як можливості скорочення витрат на ліцензування, забезпечення належного функціонування інфраструктури та відповідних приміщень, а також на збільшення потужності, так і очікувані переваги, як-от оптимізація операційної моделі, швидкість виходу на ринок та інновації.

Ми розробляємо обґрунтування, орієнтуючись на бізнес-результати, здійснюємо аналіз усіх податкових наслідків та точно зазначаємо одноразові інвестиції. Крім того, ми допомагаємо раціоналізувати поточні витрати шляхом налаштування ефективних механізмів управління та процесів управління фінансами, які дають змогу управляти майбутніми витратами на хмару та здійснювати за потреби повернення платежів за послуги через хмарні сервіси, надані вашою організацією.

Якщо ви вже маєте економічне обґрунтування міграції у хмару, то наші фахівці з управління фінансами у цій сфері можуть допомогти вам визначити механізми оптимізації витрат на підтримку хмарних рішень та сприяти підвищенню ефективності інвестицій. Ми допомагаємо організаціям створювати інформаційні панелі для відображення параметрів ефективності та фінансових показників хмари, що забезпечує прозорість витрачань на хмарні рішення.

Cloud Security and Integration Services | Deloitte in Ukraine

Хмарна операційна модель

Розроблення хмарної операційної моделі для оптимізації робочого середовища

Традиційні операційні моделі вже не встигають за стрімким прогресом сучасного світу. Це відбувається тому, що багато організацій мають хибне уявлення про всемогутність технологій, які нібито можуть усунути будь-які перепони. Насправді хмарні операційні моделі потребують долучення фахівців у різних галузях, а їхня ефективність прямо залежить від людей та процесів. Для створення рішень, здатних покращити робоче середовище, ми використовуємо інноваційний діагностичний інструментарій Op Model, який дає змогу визначити найкращі бізнес-процеси і робочі процеси.

Ідея полягає в тому, щоби за принципами методології DevOps розробити автоматизовані процеси у роботі фахівців, які працюють із бізнес-додатком, і чітко розмежувати обов'язки між усіма типами залучених фахівців. Далі ми здійснюємо пілотний запуск рішення на ресурсах вашої компанії разом із вашими працівниками, щоби з'ясувати, які функції працюють належним чином, а які ні. Лише після цього ми рекомендуємо ту цільову операційну модель, яка найкраще відповідає саме вашим вимогам, а також пропонуємо шлях її впровадження.

Оскільки організації освоюють хмарне середовище, виникає потреба у комплексній (мультимодальній) інформаційній інфраструктурі, яка би уможливлювала для працівників застосування новітніх технологій поруч із традиційними технологіями та процесами. Проект нашої операційної моделі вирішує ці проблеми за допомогою ітеративного методу та допомагає створити підґрунтя для вашого довгострокового успіху.

Наша стратегія управління змінами посилюється поєднанням досвіду компанії «Делойт» в галузі управління людським капіталом із фахівцями в галузі технологій для налаштування Хмарної Операційної Моделі під унікальні потреби вашої організації. Ми оцінюємо рівень поточного набору навичок та їхню відповідність бізнес-стратегії та вже визначеним майбутнім запитам, далі формулюємо потреби у навчанні та навіть пропонуємо можливі засоби заохочення працівників, щоб перевірити, чи є вони відповідними. Це лише декілька фактів, на підставі яких компанія ALM Intelligence назвала «Делойт» світовим лідером у своєму дослідження «Консалтингові послуги з трансформації HR-функції».

1 Компанія ALM Intelligence. Дослідження «Консалтингові послуги з трансформації HR-функції» за 2017 рік.

Cloud Security and Integration Services | Deloitte in Ukraine

Дорожня карта впровадження хмарного рішення

Розроблення дорожньої карти з огляду на бізнес-результати

Належна дорожня карта з міграції у хмарне середовище містить план переходу від поточного стану до необхідно, опис найкращої мульти-хмарної чи гібридної моделі впровадження хмарних технологій для вашої організації, державної чи приватної, а також декілька постачальників, пропозиції яких слід розглянути. Ми можемо зарадити з питаннями щодо розроблення стратегії впровадження хмарних технологій, планування такого впровадження, оцінкою готовності до міграції та стратегій їх застосування за допомогою власних інструментів в нашому Cloud Workbench.

Після цього ми розробляємо детальний план впровадження, який механізми управління та безпеки. Управління ризиками – це аспект, який ми враховуємо в усіх наших розробках. Зазначимо, що протягом шести років компанія Gartner визнавала наш департамент кібербезпеки першим у світі серед постачальників консалтингових послуг у сфері безпеки.

Основні постачальники хмарних рішень співпрацюють з «Делойт», оскільки ми ретельно вивчаємо їхні хмарні платформи і розробляємо унікальні, адаптовані під конкретного клієнта хмарні архітектури, достатньо гнучкі для їх подальшого вдосконалення. Керівники вибирають нас, тому що ми розуміємо увесь масштаб хмарної екосистеми і, що важливіше, як вона розвивається. Ми можемо порадити з вибором постачальника з усіх наявних на цьому ринку, що продовжує стрімко розвиватися, та оцінкою передових хмарних технології, щоби ви змогли приймати ефективні стратегічні рішення для вашої організації сьогодні та завтра.

2 Gartner. Ринкова частка: «Світовий ринок консалтингових послуг у сфері безпеки» за 2017 рік.

Cloud Security and Integration Services | Deloitte in Ukraine

Операції у хмарному середовищі та сервісний центр

Підтримка поточних навантажень хмарного середовища

Для полегшеного управління різними хмарними сервісами багато провідних компаній звертаються до централізованої платформи хмарних сервісів або хмарного інноваційного центру. Бізнес-підрозділи отримують інструменти, інфраструктуру та базові послуги, необхідні для успішної реалізації нових хмарних додатків, що прискорює час створення цінності.

Наші фахівці з розроблення стратегії впровадження хмарних технологій допомагають спроектувати хмарну платформу, яка уможливлює постійний моніторинг усіх хмарних сервісів та їх удосконалення, вбудовуючи контрольні механізми та технології для оптимізації фінансових протоколів та протоколів безпеки. В результаті цього, управління та нагляд допоможуть досягти бізнес-результатів, вирішити проблеми безпеки та забезпечити відповідність законодавчим вимогам, а також створити інфраструктуру та захист, необхідні компанії для повної трансформації, не створюючи перешкод та не впливаючи на швидкість впровадження. Ми також можемо розробити стратегію управління програмами для забезпечення успішної хмарної трансформації чи міграції у хмарне середовище.

Cloud Security and Integration Services | Deloitte in Ukraine

Переваги компанії «Делойт»

Ми швидко оцінимо ваші можливості за допомогою Deloitte Cloud Strategy Services, щоби відповісти на ці складні питання та багато інших.
  • Як ми можемо прискорити «шлях до хмари» та охопити трансформацією всю організацію, відштовхуючись від нашого поточного стану сьогодні?
  • Як ми налаштовуємо систематичне відстеження всіх необхідних ключових показників ефективності та формування відповідних звітів для вимірювання прогресу відносно розробленої дорожньої карти та економічного обґрунтування?
  • Як ми із застосуванням комплексного підходу трансформуємо нашу операційну модель для забезпечення її відповідності пріоритетам і цілям бізнесу?
  • Як ми інтегруємо функцію самообслуговування та автоматизацію з наявними політиками, процесами та інструментами безпеки, та чи створюємо ми сервісний центр для підтримки нашої нової моделі?

Cloud Security and Integration Services | Deloitte in Ukraine

Контакти

Андрій Красний

Андрій Красний

Директор, департамент управління ризиками

Андрій обіймає посаду директора департаменту управління ризиками «Делойт» в Україні. Він має більш ніж 11-річний досвід роботи в області консалтингу та управління корпоративними ризиками і більш ніж 2... Більше