Doanh nghiệp được Quản trị tốt nhất Việt Nam

Video lễ trao danh hiệu năm 2023


Đối tác chương trình

Liên hệ với chúng tôi

Bùi Tuấn Minh
Bùi Tuấn Minh

Điều hành chương trình Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất tại Việt Nam

Nhóm phụ trách chương trình tại Việt Nam
Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ .