Deloitte Private

Trải nghiệm dịch vụ khách hàng chuyên biệt

Chuyên gia Deloitte Private cam kết cung cấp dịch vụ chuyên biệt, phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp gia đình, và cá nhân có giá trị tài sản ròng cao. Tại Đông Nam Á, đội ngũ chuyên gia thiết kế các gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu, quy mô và cấu trúc sở hữu của từng khách hàng.

About us