Perspectives

Góc nhìn toàn cầu về các doanh nghiệp tư nhân

Khủng hoảng là chất xúc tác: Tăng tốc chuyển đổi

Khảo sát toàn cầu của Deloitte Private về các doanh nghiệp tư nhân năm 2021 cung cấp góc nhìn về cách các doanh nghiệp đối phó với tác động của đại dịch. Khảo sát chỉ ra những ưu tiên của các doanh nghiệp, với trọng tâm là cách thức xây dựng khả năng phục hồi thúc đẩy chiến lược và hành động của các doanh nghiệp.

Có lẽ chưa có cuộc khủng hoảng nào trong lịch sử hiện đại lại có tác động lớn đến hoạt động hàng ngày của con người như đại dịch COVID-19.

Khảo sát toàn cầu mới nhất của Deloitte Private về các doanh nghiệp tư nhân cho thấy các lãnh đạo doanh nghiệp ở khắp nơi trên thế giới đã tận dụng khủng hoảng này như một chất xúc tác, thúc đẩy sự thay đổi trên hầu hết mọi khía cạnh của công việc và cuộc sống.

Tìm hiểu cách thức các doanh nghiệp đang đối phó với tác động của đại dịch và cách thức xây dựng khả năng phục hồi thúc đẩy chiến lược và hành động của các doanh nghiệp.

Góc nhìn toàn cầu về các doanh nghiệp tư nhân

Những điểm chính trong khảo sát năm 2021:

  • 69% các doanh nghiệp tư nhân được khảo sát cho biết đại dịch đã thúc đẩy đáng kể quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của họ - không chỉ châm ngòi mà còn làm bùng nổ tốc độ áp dụng công nghệ
  • 61% các doanh nghiệp tư nhân mong đợi hình thành các quan hệ đối tác và liên minh mới
  • 60% số người tham gia khảo sát tin rằng chuỗi cung ứng cần được thiết lập lại do hậu quả trực tiếp của đại dịch
Tóm tắt kết quả khảo sát
Did you find this useful?