Deloitte Insights

Doanh nghiệp gia đình của bạn đã sẵn sàng cho tương lai chưa?

Với những hiểu biết chuyên sâu về động lực của doanh nghiệp gia đình, các chuyên gia của chúng tôi đã nhận ra những yếu tố then chốt tạo nên một doanh nghiệp gia đình thành công và hòa hợp, có thể vững bước để vượt qua mọi thử thách. Với công cụ đo lường “sự sẵn sàng cho tương lai”, chúng tôi giúp đối chiếu, đánh giá mối quan hệ giữa gia đình và doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành một số câu hỏi ngắn gọn, doanh nghiệp sẽ nhận được bản tóm tắt tự đánh giá riêng dành cho doanh nghiệp gia đình của mình.

Thực hiện khảo sát

Bạn chỉ cần dành 5 phút để hoàn thành

Bắt đầu

 

“Khi nói đến các doanh nghiệp gia đình, có những yếu tố giúp dự đoán được sự hòa hợp của gia đình cũng như sự thành công và sự trường tồn của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp gia đình thịnh vượng, đã trải qua sự chuyển giao nhiều thế hệ đều có hệ tư duy và phương pháp để xây dựng thành công lâu dài cho doanh nghiệp, cũng như cho từng cá nhân trong gia đình. Các chuyên gia cố vấn doanh nghiệp gia đình của chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng các gia đình trên chặng đường này.”

Richard Loi, Southeast Asia Leader

Did you find this useful?