Enerji və Təbii Resursların Hasilatı və Emalı

Deloitte-un Qlobal Enerji və Təbii Resursların hasilatı və email qrupunun mütəxəssisləri Neft, Qaz və Kimya, Enerji və Kommunal xidmətlər, Dağ-Mədən Sənayesi və Metallurgiya, İstehlak məhsulları və tikinti sektorlarının bütün seqmentləri üzrə kompleks həllər təqdim edir.