Risk Məsləhətləri

Aparıcı təşkilatlar başa düşür ki, risk rəqabətli üstünlük mənbəyidir. Riski effektiv şəkildə idarə etməklə bu müəssisələr maraqlı tərəflər üçün dəyərlərin artırılması və qoruyub saxlanması  imkanlarını açıqlayır.