scissors

Xidmətlər

Tənzimləyici Normalardan əmələ gələn  Risklərin  cavablandırılması Xidmətləri

Deloitte təşkilatlara tənzimləyici normalara daxil edilmiş yenilikləri proqnozlaşdırmağa və onlara uyğunlaşmağa və çox sayda tənzimləyici normativlər və onlardan irəli gələn risklərə nəzarət etmək üçün daha yaxşı proqramlar və nəzarət mexanizmləri qurmağa kömək edirik. Biz müştərilərlə və tənzimləyici orqanlarla əməkdaşlıq edərək qəbul olunmuş normaların yerinə yetirilməsi nəticəsində yaranan problemlərin effektiv həllində iştirak edirik.

Hansı xidmətləri göstəririk

  • Tənzimləyici normalara qarşı Strategiyalar – Biz tənzimləyici mühitin yeni tendensiyalarının və onların biznes modellərinə təsirinin hərtərəfli və perspektiv  qiymətləndirilməsini mümkün edən   strategiyalar,  strukturlar və proseslər hazırlayırıq. 
  • Tənzimləyici Normalara qarşı Cavablandırma Tədbirləri- Biz normativ tənzimləmə  ilə əlaqədar  müştərilərin  normativ aktlara əməl  olunma proqramları çərçivəsində tez-tez üzləşdiyi  pozuntu hallarını cavablandırmağa kömək edirik.
  • Tənzimləyici Normalara Əməl Olunma – Biz müştərilərə müəssisələrinin normalara əməl olunma proqramlarını qurmağa, qiymətləndirməyə və transformasiya etməyə kömək edərək korporativ dəyərləri və rəqabət mövqelərini qorumağa yardımçı oluruq.

 

 

Tənzimləyici Normalar üzrə  Strateji Mərkəz

Tənzimləyici Normalar üzrə  Strateji Mərkəz müştərilərə tənzimləyici qanunlarda  yer alacaq  dəyişiklikləri proqnozlaşdırmağa və yerli və beynəlxalq tənzimləyici aktların strateji və ümumi təsirini cavablandrmaq üçün  qurulmuş   həlledici konsepsiyalar və məsləhətlər təqdim edən qurumdur.