Audit və Əminlik

Audit yalnız rəqəmlərin yoxlaması deyil, həm də nəticələrin təsdiqlənməsi, həll olmalı məsələlərin müəyyən edilməsi və şirkətin məqsədinə uyğun prinsiplərin tərtibidir. Deloitte dəyişikliklərin mahiyyəti, səbəbi və həyata keçirilməsi üsullarını açıqlamaqla bir addım öndə qalmağınızı təmin edir.