sting of green diamonds

Təfərrüatlar

MUBS PLYUS

Qlobal mühasibat uçotu xəbərlərinin geniş mənbəyi

Bu sahədə çalışan mütəxəssislər üçün geniş resurs olan MUBS plyus geniş nəşrləri olan kitabxanaya, MUBSŞ komitələrinin və konsullarının, qlobal təşkilatların və standartları müəyyən edən orqanların ətraflı linklərinə, MUBS iclaslarına və konfranslarınına dair məlumata və alt komitələrin və işçi qurumların bütün məlumatlarına, qısaca desək bu sahədə çalışan mütəxəssislərin öz fəaliyyətini yüksək səviyyədə idarə edə bilməsi üçün lazım olan bütün məlumatlara malikdir. .

MUBS Plyus Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartları (MHBS), Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları Şurası (MUBSŞ) haqqında yeniliklərdən və resurslardan, beynəlxalq mühasibat uçotu və audit sahəsində dəyişikliklərdən ibarət geniş bir kolleksiyadır.

Deloitte network’s IAS Plus (www.iasplus.com) is one of the most comprehensive sources of global financial reporting news on the Web. It is a central repository for information about International Financial Reporting Standards (IFRSs), as well as the activities of the International Accounting Standards Board (IASB). The site, which is also available in German, includes portals tailored to the United Kingdom and the United States, each with a focus on local GAAP and jurisdiction-specific corporate reporting requirements. Canadian portals are also available in English and French and feature news and publications related to all Canadian financial reporting frameworks, including IFRSs.

IAS Plus features:

 • news about global financial reporting developments, presented intuitively with related news, publications, events, and more
 • summaries of all standards, interpretations, and projects, with complete histories of developments and standard-setter discussions together with related news and publications
 • rich jurisdiction-specific information, including background and financial reporting requirements, links to country-specific resources, related news and publications, and a comprehensive history of the adoption of IFRSs around the world
 • detailed personalization of the site, which is available by selecting particular topics of interest and viewing tailored views of the site
 • dedicated resource pages for research and education, sustainability and integrated reporting, accounting developments in Europe, global financial crisis, XBRL, and Islamic accounting
 • important dates highlighted throughout the site for upcoming meetings, deadlines, and more
 • a library of IFRS-related publications available for download and subscription including the popular IFRS in Focus newsletter and other publications
 • model IFRS financial statements and checklists, with many versions available tailored to specific jurisdictions
 • an extensive electronic library of both global and jurisdiction-specific IFRS resources
 • expert analysis and commentary from Deloitte subject matter experts, including webcasts, podcasts, and interviews
 • e-learning modules for most International Accounting Standards (IASs) and IFRSs
 • enhanced search functionality, allowing easy access to topics of interest by tags, categories, or free text searches, with search results intuitively presented by category with further filtering options
 • Deloitte comment letters to the IASB and numerous other bodies
 • a mobile-friendly interface and updates through Twitter and RSS feeds

Localized and translated IAS Plus sites:

The following sites build on the successful and long-established IAS Plus site to provide local users with comprehensive localized and translated news and resources:

• MUBS plyusun Sizin maraq dairənizə uyğun mövzularla özəl “mənim MUBS Plyusum” versiyası

• MHBSlə bağlı müxtəlif kommunikasiya və nəşrlərə abunə

• Mobil qurğulardan daxilolma http://m.iasplus.com

• İnformasiyanın cəld yerləşdirilməsinə yardımçı olan geniş axtarış imkanı

• İki dildə - Alman və İngilis dillərində əldə etmək mümkündür.


 

MUBS plyus aşağıdakıları təmin edir:

• Gündəlik yenilənən səhifə, keçmiş xəbərlərin arxivi

•Qlobal və üzv şirkətlərin nəşrlərindən ibarət geniş ədəbiyyat

• Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları Şurası, Beynəlxalq Maliyyə Hesabatlarının Şərhlər Komitəsi ilə və digər əlaqəli qurumlarla görüşlərin müstəqil və ətraflı protokolları

Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartları, Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları, BMHSK şərhləri, ŞDK şərhləri və digər bildirişlərlə bağlı icmallar, təhlillər, tarixçə və resurslar

•Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları Şurasının (MUBSŞ) və MHBSlərin şərhi Komitəsinin hazırkı, keçmiş və araşdırma aparılan layihələrinin siyahısı

•Maliyyə hesabatı tələbləri, Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartlarından istifadə və dövlət tərəfindən edilən digər yeniliklərə dair icmallar

•Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartları ilə bağlı mühüm məlumat üçün resurs ədəbiyyat

•Qlobal Maliyyə Hesabatı Məruzələrinin veb-yayımları və əsas MHBS yeniliklərinə dair Deloitte-un audio yayımları

•Deloitte-un MHBS üzrə e-təlimi: hal-hazıra qədər 5.6 milyon modulun yükləndiyi MHBS üzrə aparıcı təhsil və təlim resursu


MUBS plyus ilə sizin aşağıdakılara çıxışınız olacaqdır:

Did you find this useful?