Xidmətlər

İT Audit Xidmətləri

İT mühiti gün keçdikcə daha mürəkkəbləşir. Sürətlə dəyişən texnologiyalar, biznes bölmələri arasında İT xidmətlərinə artan tələbat və müəssisənin davamlı böyüməsi əksər təşkilatlar üçün daha böyük İT risklərinə çevrilir. Təşkilatlar yeni texnologiyaya böyük sərmayə qoyduqca, onların daxili audit qrupları öz texniki bacarıqlarını təzə saxlamaq kimi bahalı və vaxt aparan vəzifə və lazımi təlim keçmiş kadrları işə götürmək problemi ilə üzləşirlər. Bu vəziyyət onların sistemləri tərəfindən istehsal olunan məlumatların bütövlüyündən asılı olmaq ehtiyacının artması ilə daha kritik hala gəlir.

Daxili İT Audit və Uyğunluq funksiyalarına bu riskləri izləmək tapşırılıb.


Bəs təşkilatınızın genişlənən İT Audit ehtiyaclarını məhdud resurslarla necə qarşılayırsınız?


Təhlükəsizlik və məxfilik kimi ixtisaslaşdırılmış sahələr üçün sizə hansı əlavə İT Audit bacarıqları lazımdır?


İT sistemlərinin artan əhəmiyyəti, yayılması və müxtəlifliyi ilə ayaqlaşmaq üçün hansı əlavə resurslara ehtiyacınız var?


Təşkilatınız bu məsələlərə necə reaksiya verir?

 

Deloitte auditləri ko-sorsinq, kənar və ya fərdi layihələrin bir hissəsi kimi, habelə müəyyən müddət ərzində heyətin artırılması modelinə əsaslanaraq həyata keçirə bilər. Deloitte-in kömək edə biləcəyi sahələrə daxildir:

 

 • İT Daxili Auditin Transformasiyası.
 • İT Riskinin Qiymətləndirilməsi və riskə əsaslanan İT DA planının hazırlanması.
 • “IIA” standartlarına uyğun olaraq İT Daxili Audit Funksiyasının Diaqnostik baxışı.
 • İT auditləri üçün icra və ya QA/SME dəstəyi.
 • Bacarıqların Artırılması Təlimi

Bizim məqsədimiz:

 • Biznes prosedurlarını və biznes məlumatlarının informasiya sistemində əhatəsini sistemləşdirmək, təkmilləşdirmək və inteqrasiya etmək
 • İT tərəfindən dəstəklənən proseslərə nəzarətin tətbiqi üçün həllərin müəyyən edilməsinə imkan yaradaraq riskləri və zəif tərəfləri müəyyən etmək
 • Biznes məlumatlarının toplanması prosesini sürətləndirmək
 • Nəzarət sistemini mərkəzləşdirmək və İS vasitəsilə məlumat axınındakı maneələri aradan qaldırmaq
 • Qaydalara uyğunluq
 • Təşkilatın ümumi xərclərinin əhəmiyyətli hissəsini təşkil etdiyi üçün İT ilə bağlı xərcləri azaltmaq
 • Məlumatın məxfiliyini, bütövlüyünü və əlçatanlığını təmin etmək
 • İmplementasiyada əvvəl və sonra ERP sisteminin qiymətləndirilməsi
 • İT qiymətləndirməsi və İT strategiyasının uyğunlaşdırılması
 • İT idarəetmə standartına nail olmaq

 

Bizim yanaşmamız:

 • Məntiqi və fiziki təhlükəsizlik nəzarətlərinin sınaqdan keçirilməsi
 • İT əməliyyatlarının sınaqdan keçirilməsi
 • Fəlakətin bərpası prosedurlarının sınaqdan keçirilməsi
 • Biznesin davamlılığının sınaqdan keçirilməsi
 • Məlumat bütövlüyünün qiymətləndirilməsi (prosesin qiymətləndirilməsi, nəzarətlərin müəyyənləşdirilməsi...)
 • İT strategiyasına baxış
 • İT təşkilatının nəzərdən keçirilməsi
 • İT prosesinin nəzərdən keçirilməsi

 

Nəticələr:

 • Etibarlı İT nəzarəti və risklərin idarə edilməsi bacarığı
 • Təhlükəsizlik məlumatının idarə edilməsinin aktivləşdirilməsi
 • Təkmilləşdirilmiş məlumatların əlçatanlığı və bütövlüyüYeni bazarlara daxil olmaq üçün təkmilləşdirilmiş imkanlar
 • Təkmilləşdirilmiş reputasiya
 • Uzunmüddətli qənaət
 • Gəlir artımı
   

Deloitte qlobal miqyasda İT Daxili Audit xidmətlərində liderdir. İT sahəsində fərqli üstünlüklərimiz var:

 • Yerli peşəkarlar komandası və müxtəlif texnologiyalar və risk sahələrində İT mövzusu üzrə mütəxəssislər də daxil olmaqla “ITIA” mütəxəssislərinin qlobal komandasına çıxış.
 • Biznes ehtiyacları dəyişdikcə İT mütəxəssislərini cəlb etmək bacarığı. Bu, müştərilərə faktiki olaraq dünyanın istənilən yerində mövzu üzrə mütəxəssislərin geniş İT bacarıqlarına birbaşa çıxış imkanı verir.
 • İT auditini sürətləndirə biləcək alətlər və metodologiyalarla dünyanın ən tələbkar mühitlərinin bəzilərində illər ərzində təkmilləşdirilmiş nümayiş etdirilmiş İT DA yanaşması.
 • Audit tendensiyaları və məsələləri üzrə qabaqcıl təcrübələrə və ən son İT düşüncə rəhbərliyinə çıxış.

İT Prosesləri və Nəzarət Auditi

İT audit xidmətləri informasiya sisteminin fəaliyyətini və təşkilatın ümumi işini saxlamaq məqsədi ilə potensial risklərin müəyyən edilməsi və təhlili, onların azaldılması və ya aradan qaldırılması ilə məşğul olur.


İT prosesi və ümumi İT kompüter nəzarətləri aktivlərin qorunması, məlumatların bütövlüyünün və təşkilatın əməliyyat effektivliyinin qorunması üçün açardır.


Biz daxili nəzarət və siyasətləri müəyyən edən, inkişaf etdirən və sınaqdan keçirən xidmətlər təklif edirik. Nəzarət icmallarımız biznes prosesindən tutmuş tətbiq və texnologiya infrastrukturuna nəzarətə qədər idarəetmə məqsədlərini həll etmək üçün yaradılır və həyata keçirilir.


Bizim rəylərimiz həmişə biznes və/və ya audit riski kontekstində olur. Biz təkcə əhəmiyyətli riskləri vurğulamağa çalışmır, həm də riskin azaldılması üçün potensial həllər tövsiyə edirik.

Üçüncü Tərəf Təminatı

Autsorsinq əməliyyatları bu proseslə bağlı riski ötürmür. Autsorsinq edən təşkilat (istifadəçi qurumu) indi öz xidmət provayderi tərəfindən idarə olunan proseslər/əməliyyatlar üçün idarəetmə, risklərin idarə edilməsi və uyğunluq üçün məsuliyyət daşımağa davam edir. Tənzimləyicilər və sənaye qurumları bu dəyişikliklərdən irəli gələn risklərin həllinə diqqət yetirirlər. Bu kontekstdə xidmət təminatçıları (xidmət təşkilatları) sistem və təşkilat nəzarətləri (SOC) hesabatları vasitəsilə yerinə yetirilən xidmətlərə və əlaqəli nəzarətlərə inam və güvən yaradırlar.

Deloitte bir sıra üçüncü tərəf zəmanət xidmətləri təklif edir və müştərilərə ən uyğun üçüncü tərəf hesabat variantını seçməkdə kömək edir:

 • Təminatla bağlı hesabat xidmət təşkilatlarının, istifadəçi subyektlərinin və/və ya onların auditorlarının rəhbərliyinin istifadəsi üçün istifadəçi subyektlərinin daxili nəzarət mühiti haqqında müstəqil hesabat təqdim etməyi öhdəsinə götürür.
  • Maliyyə hesabatı prosesinə əminlik - SOC 1 istifadəçi təşkilatlarının maliyyə hesabatlarına təsir edən nəzarətlər haqqında hesabat verir.
 • Əməliyyatlara zəmanət – SOC 2, SOC 3 və fərdiləşdirilmiş hesabatlar.
  • Təchizat Zənciri üçün “SOC”, “NIST”, “ISO”, “WebTrust”, “COBIT” və s. kimi müvafiq sənaye standartları üçün 2+ hesabatlar kimi xüsusi sənaye və ya müştəri tələblərinə cavab verən fərdiləşdirilmiş hesabatlar.
 • Qiymətləndirmənin bir hissəsi kimi tapıntılar/müşahidələr üzrə faktiki hesabat.
  • Razılaşdırılmış prosedurlar (AUP) hesabatı - “mövzu” və ya “təsdiq” üzrə həyata keçirilən xüsusi və əvvəlcədən razılaşdırılmış prosedurlara əsaslanan faktiki tapıntıların hesabatı.
  • Hazırlığın qiymətləndirilməsi - şirkətlərin kənar xidmət təminatçısı proqramları ilə bağlı riskləri və ya ehtiyacları həll etməyə hazırlığını araşdırmaq üçün hazırlıq qiymətləndirmələri.

 

İT Audit Autsorsinq

İT-nin öz potensialına çatmasına kömək etmək və müvafiq normativ tələblərə uyğunluğu təmin etmək üçün şirkətlərə daxili İT audit bacarıqları və təcrübəsi lazımdır.

Şirkətlər daha az müqabilində daha çox və daha yaxşı işlər görməyə çalışdıqca və rəhbərliyin və biznes sahiblərinin daxili audit gözləntiləri artmağa davam etdikcə, daxili audit funksiyası işçi qüvvəsi, birgə qaynaq və autsorsinq vasitəsilə resursların səfərbər edilməsi üçün əsas namizəd kimi ortaya çıxır.


Biz peşəkar İT daxili audit xidmətləri, texniki təcrübə, sənaye anlayışları, biznes və İT bacarıqları təklif edirik ki, bu da bizə aşağıdakı xidmətləri göstərmək üçün təşkilatınızla səmərəli işləməyə imkan verəcəkdir:

 • Təlim - biz ən uyğun daxili audit metodologiyaları üzrə təlimlər verir, cari tənzimləmə tələbləri haqqında danışır və əməkdaşlarınıza Şirkət resurslarından istifadənin səmərəliliyini necə optimallaşdırmağı və artırmağı başa düşməyə kömək edirik.
 • Aut-stafinq - biz məhdud vaxt ərzində fərdi daxili audit prosedurlarını həyata keçirmək üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssislərimizlə təmin etməyə hazırıq və Deloitte əməkdaşları müxtəlif layihələri müstəqil şəkildə idarə edə bilərlər.
 • Ko-sorsinq – biz geniş bacarıq və biliyimizdən istifadə edərək tələb olunan xüsusi audit tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün daxili audit departamentinizlə işləyə bilərik.
 • Autsorsinq - biz daxili audit fəaliyyətinin bütün növlərini həyata keçirməyə hazırıq: daxili İT auditi üçün ən yaxşı təcrübələrin işlənib hazırlanması və tətbiqindən tutmuş daxili nəzarət sisteminin effektivliyinin sınaqdan keçirilməsinə və qiymətləndirilməsinə qədər.


İştirakın üstünlükləri:

- Ehtiyacınız olan bütün resurslar sizə lazım olduqda mövcuddur—müəyyən təcrübə sahəsinə malik mütəxəssisə ehtiyacınız olduqda ümumi biliyə malik mütəxəssisi cəlb etməyə ehtiyac yoxdur.


- Ən yüksək nəticə göstərən Deloitte əməkdaşları işi yerinə yetirmək üçün seçilə bilər və bununla da əsas bilik və təcrübənin sızmasının qarşısını almaq olar.


- Dəyişən xərclər modeli risk səviyyəsindən asılı olaraq auditinizin əhatə dairəsini tənzimləməyə imkan verir: daxili audit prosedurları sizin risk profilinizə uyğun olaraq hazırlanır.


- Mükafatların ödənilməsi, müavinətlərin ödənilməsi və kadr hazırlığı üçün ödəniş üçün əhəmiyyətli xərc maddəsi tamamilə istisna olunur.


- Auditin keyfiyyəti daha dəyərli və faydalı məlumat verə bilən ekspertlərin cəlb edilməsi ilə artırılır.


- Yerli özəllikləri və xarici dilləri yüksək səviyyədə bilən əcnəbi mütəxəssislərin cəlb edilməsi ilə əsas şirkətin ezamiyyət xərcləri azaldılır.


- Baş şirkət komandası əsas diqqətini törəmə müəssisələrin yoxlanılmasına yönəldə bilər, törəmə şirkət isə autsorsinq və ko-sorsinq vasitəsilə yoxlamaya hazırlaşmaq üçün cavabdehdir.