Industry Group Leaders

Haqqımızda

Industry Group Leaders

Deloitte CIS

Eqor Metyolkin

Partnyor, İstehlak və sənaye məhsulları üzrə rəhbər, MDB

Eqorun Deloitte-da istehlak malları, pərakəndə mallar və xidmət sektorunda iş sahəsində 20 ildən artıq iş təcrübəsi vardır. O, Deloitte MDB-nin Pərakəndə satış və distribusiya sənayesi qrupuna 10 ildən çox rəhbərlik etmiş və bu sektorda yerli və beynəlxalq müştərilərə müxtəlif növ audit və məsləhət xidmətləri göstərmişdir. O, CPS dərəcəsini almışdır, Rusiyanın sertifikatlı auditorudur və Deloitte MDB-nin Fransız Xidmətıəri Qrupuna rəhbərlik edir və Deloitte MDB-nin Direktorlar Şurasının üzvüdür.

Gennady Kamyshnikov

Managing Partner, Energy & Resources Leader, CIS

Gennady has more than 20 years’ experience, working in the tax and legal sectors in Russia and authored key elements of the tax legislation in 1992. He holds a Master’s in Economics, a Master’s in Law and a PhD in International Tax. Gennady led the CIS Tax & Legal function for 6 years and now leads our activity in the Energy and Resources sector.

Sergey Neklyudov

Partnyor, MDB Maliyyə xidmətləri sahəsinin rəhbəri, MDB 

Sergey Deloitte-a 14 il əvvəl başqa böyük dördlük şirkətindən gəlmişdir. Orada o, maliyyə institutları üçün MHBS, Rusiyanın Milli Mühasibat Uçotu standartları/ABŞ ÜQMUP əsasında auditlər aparmışdır. O iqtisadiyyat üzrə magist dərəcəsini almışdır, Rusiyanın sertifikatlı auditorudurş və Deloitte MDB-nin İcraçı Şurasının üzvüdür. Sergeyin Rusiyada bank, broker və lizinq sektorlarında mühüm təcrübəsi vardır və o, maliyyə araşdırmaları, maliyyə hesabatı sistemlərinin hazırlanması və tətbiqi layihələrinə rəhbərlik edir.

Olga Tabakova

Partner, Technology, Media & Telecommunications Industry Leader, CIS

Olga joined Deloitte in 1995, becoming a Partner in the Audit department in 2004. She has led the Deloitte CIS Technology, Media & Telecommunications practice since 2007. She specialises in delivering Audit & Assurance services, transformation to IFRS/ US GAAP, IFRS first time adoption, due diligence, internal controls and IPO-related services. She holds a Master’s Degree in Applied Mathematics and is a CPA (Oregon, USA). Olga enjoys travel and art and is a keen Bonsai grower.

Back to Firm Leadership

Did you find this useful?