Dolls

Xəbərlər

Deloitte Kennedy tərəfindən təchizat zənciri üzrə lider adlandırılmışdır

Press reliz

Nyu-York 12 fevral 2013-cü il — Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) məmnuniyyətlə bildirir ki, Deloitte 2012-2015-ci illəri əhatə edən təchizat zənciri üzrə risk bazarları hesabatında Təchizat zənciri ilə bağlı Riskin idarə edilməsində Konsaltinq xidmətlərinin təchizatçısı olan Kennedy Vanqard tərəfindən Qlobal Lider adlandırılmışdır.

Kennedy hesabatında əsasən, təchizat zənciri ilə bağlı riskin idarə edilməsi üzrə konsultasiyalar öz yanaşmalarına uyğun olaraq bir necə fərqli seqmentlərə bölünür: risk üzrə mütəxəssislər, texnologiya üzər mütəxəssislər, təchiat zənciri üzrə mütəxəssislər, əməliyyatların idarə edilməsi və technology specialists, çoxşaxəli xidmətlər. Bunlardan heç biri təchizat zənciri üzrə risk bacarıqlarının çatdırılması üçün uğulu model olmamışdır; hər bririnin özünəməxsus üstünlükləri və çatışmazlıqları vardır.

“Deloitte təsdiq edir ki, müştərilər öz əməliyyatlarından, belə əməliyyatların gündəliyində duran risk məsələləri ilə bağlı davamlı və yüksək dəyər əldə etmək üçün yeni yanaşmalar tələb edir” DTTL Qlobal Təchizat Zənciri Xidmətlərinin Lideri Simon Brew deyir.

“Təchizat zənciri üzrə risklər şirkətin brendinə və nüfuzuna mükün təsir göstərə bilməsi səbəbindən rəhbər şəxslərin ən çox narahat olduqları məsələlər sırasındadır. Hesabatda qeyd edilir ki, təchizat zəncirinin inteqrasiyası və müəssisədə ümumi risk idarəçiliyi üzrə Deloitte-un güclü bacarığı – onun müştərilər tərəfindən seçilməsinin əsas səbəblərindəndir” ABŞ, Deloitte & Touche LLP-nin Partnyoru Henry Ristuccia deyir.

Əsas nəticələr:

  • “Təchizat zənciri, əməliyyatlar və risk praktikaları vasitəsilə təchizat zənciri ilə bağlı konsaltinq xidmətləri göstərən şirkətlərdən biri kimi Deloitte bilik və təchrübənin ahəngini yarada bilir.”
  • “Qabaqcıl risk praktikalarına əlavə olaraq, Deloitte-un təchizat zənciri və əməliyyatlar pratikası sənaye sahəsi üzrə nəinki ən böyük praktikanı, eləcə də qida məhsulları və mühəndislik sahəsində ekspertlər kimi dərin texniki bilikləri özündə birləşdirir.
  • İntellektual risk idarəçiliyinə malik müəssisələrlə bağlı Deloitte-un riskin idarə edilməsi yanaşması riskin strateji planlaşdırma səviyyəsində və artan dəyər zənciri üzrə şirkətin qərarvermə prosesinə inteqrasiyasını açıqlayır. Bu təsərrüfat bölmələrində tətbiq olunan idarəetmə, infrastruktur və prosesləri əhatə edən kompleks proqramdır. Bu yanaşma risklə bağlı ümumi təşkilatı fikirləri əks etdirdiyindən, bu təchizat zənciri ilə bağlı riskin idarə edilməsində mühüm əhəmiyyətə malik olan kəsişən funksiyaların bir sıra fəaliyyətlərini asanlaşdırır.”
  • “Deloitte əsas təchizat zənciri, əməliyyatlar və risk seqmentlərinin hər biri üzrə yüksək səviyyədə rəqabət aparmaq üçün onlarla bağlı birlik və təcrübənin ahəngini yarada bilir.

Press contact

Marielle Legair

Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Global Communications

malegair@deloitte.com

+ 1 (516) 918-7170

Did you find this useful?