Deloitte Həyatı

Dünyada paylaşılan dəyər

Mədəni müxtəliflikdən gələn güc

Mədəni müxtəliflikdən gələn güc Deloitte-in paylaşılan dəyərlərindən biridir biz başa düşürük ki, müxtəlifliyimiz böyük imkanlar təmin edir. Rəqiblərimizin və daha geniş biznes mühitimizin iş yerində müxtəliflik və inkluzivlik ilə bağlı tədbirlər görməsindən xeyli əvvəl Deloitte-in üzv şirkətləri ilk yeri tutmuşdur.

1970-ci illərdə Deloitte-in üzv şirkətləri yerli bazarın prioritetləri əsasında mədəni dəyişiklik üçün təşəbbüslərin həyata keçirilməsinə başladılar və bir çox hallarda inkişafın qiymətləndirilməsi üçün hədəf və məqsədlər müəyyən olunmuş və nəticələr üçün rəhbərlik məsul hesab olunmuşdur. Dünya miqyasında üzv şirkətlərin niyyətləri ictimaiyyətə bildirilmiş və onlar biznes və sosial dəyişikliklər sahəsində nüfuzlu rəhbərlər kimi tanındılar.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited-in (DTTL) rəhbərliyi iş yerində müxtəliflik və inkluzivlik üzrə dəstək səylərinin idarə edilməsi məqsədilə qlobal idarəetmə strukturu yaratdı. Gender müxtəlifliyi ilk prioritet idi. Qlobal və yerli miqyasda müxtəlifliklə bağlı səylər genişlənərək əlilliyi olan insanları, milli azlıqları, cinsi mənsubiyyəti, çoxmədəniyyətlilik imkanlarını və digər xüsusiyyətləri əhatə etmişdir. Deloitte-in hədəfi hər bir işçinin uğur imkanlarına malik olduğu bir iş yerinə çevrilməkdir, müxtəliflik və inkluzivliyə yanaşmamız isə bizim mükəmməllik nümunəsidir.

Aşağıdakı nümunələr 100-dən artıq ölkədə müxtəliflik və inkluzivlik üzrə aktiv praktikamızı əks etdirir:

The Sunday Times Deloitte BK-nı 2012-ci ildə 100 ən yaxşı iş yeri siyahısına daxil etmişdir. Bu, məlum üzv şirkətin hörmət, inkluzivlik və müxtəliflik ilə bağlı öhdəliklərinə görə seçilmiş bir şirkət kimi qazandığı mükafatlardandır. Partnyorlar və işçilər fərqli olmaq üçün rəqabət aparır və müştərilərə daha yaxşı xidmət göstərmək üçün Deloitte şəbəkəsinin ümumi maraqları olan qrupları ilə əməkdaşlıq edirlər. Stonewall, Race for Opportunity, Business Disability Forum, Employers Network for Equality & Inclusion and Business in the Community kimi müəssisələrin vasitəsilə üzv şirkətlər BK-da müxtəlifliyə dəstək göstərir. İdarə heyətinin üzvü kimi fəaliyyət göstərən və müvafiq təşəbbüsləri dəstəkləyən qadınlar aparıcı vəzifədə olan təcrübəçi qadınların karyera inkişafına şərait yaratmaq üçün onların rəhbər vəzifədə olan qadınlarla əlaqəsini təmin edirlər. Deloitte BK, həmçinin, hökumətin gender bərabərliyi üzrə Düşün, Hərəkətə keç, Məlumatlandır təşəbbüsünü dəstəkləyir, müxtəliflik prinsipini işəqəbul strategiyalarına tətbiq edir, eləcə də müxtəlifliyin idarə olunmasını mükafatlandırma və vəzifə artımı prosesinin tərkibinə daxil etmişdir.

Deloitte Birləşmiş Krallıq

Did you find this useful?