Client Secondments

Xidmətlər

Müştərilərlə bağlı ezamiyyələr

Gərgin iş zamanı iş yükünün bölünməsi

Biz təsdiq edirik ki, bəzən müştərilərimiz maliyyə departamentləri daxilində fərqli təzyiqlərlə üzləşirlər. Buna layihə ilə bağlı xüsusi tələblər, bacarıqlı mütəxəssislərə olan ehtiyac və ya gözlənilməyən işdən azadolmalar səbəb ola bilər.

 

Heyətimiz yaxşı biznes bacarığı və müxtəlif mühitə uyğunlaşmaq səriştəsi olan yüksək motivasiyalı şəxslərdən ibarətdir. Bizim bir sıra sənaye sahələrində və biznes məsələlərinin həllində təcrübəmiz vardır və biz müştəri layihələrində həm ayrı-ayrılıqda həm də komanda şəklində effektiv işləyirik.