food value chain consumer business

Perspektivlər

Qida dəyəri zənciri

Növbəti əsrin problemi

Qlobal qida dəyəri zənciri üzrə gərginlik dərinləşməkdədir. Bu problem yalnız bir qrup tərəfindən həll edilə bilməz.

 

 

Qlobal ərzaq istehsalı üçün daha nə gözlənilir? Keçid iqtisadiyyatına malik ölkələrdə müəyyən tədbirlərin görülməsini tələb edən torpaqların məhsuldarlığının artma məsələsi.

Qida dəyəri zənciri: növbəti əsrin problemi
Did you find this useful?