Global Powers of Luxury Goods 2014

Perspektivlər

Qlobal Güclər 2014

İstehlakçının əllərində

Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) böyük məmnuniyyətlə Global Powers of Luxury Goods adlı birinci illik hesabatını təqdim edir. Bu hesabatda dünya üzrə dəbdəbəli malların istehsalçısı olan 75 ən iri şirkət müəyyən edilir və bu sektoru əhatə edən tendensiyalar araşdırılır. Həmçinin, M&A sövdələşmələri nəzərdən keçirilərək beynəlxalq iqtisadi perspektivlər təqdim olunur.

Bu hesabat dəbdəbəli malların (sifarişli libaslar, əl çantaları və aksesuarlar, bəzək əşyaları və saatları, kosmetika və ətirlər) müxtəlif kateqoriyalara mənsubluğunu diqqətə çatdırmaqla dünya üzrə dəbdəbəli malların istehsalçısı olan 75 ən iri şirkəti müəyyən edir və sektoru əhatə edən tendensiyaları araşdırır.

Burada, həmçinin, qlobal iqtisadiyyat perspektivləri, sənayedə bazar kapitallaşmasının təhlili, dəbdəbəli malların istehsalı sektorunda M&A fəaliyyəti barədə ümumi məlumat, dəbdəbəli mallar istehsal edən şirkətlərə təsir göstərən əsas tendensiyaların müzakirəsi, eləcə də pərakəndə və elektron ticarət əməliyyatlarına baxış təqdim olunur.

Global Powers of Luxury Goods 2014
Did you find this useful?