shirts on a rail

Perspektivlər

Pərakəndə ticarətin qloballaşması

Labirintdən çıxış

Beynəlxalq inkişaf çoxsaylı imkanlar təklif etməsinə baxmayaraq, bu proses heç də asan olmur.

Pərakəndə ticarətlə məşğul olan tərəflər bir çox problemləri nəzərə almalıdır: strateji lokallaşma. Yerli rəqiblərin inkişaf gücü. İnsan resursları. Təşkilati və idarəetmə strukturu.

Çoxlu sayda müvafiq problemlərə və risklərə baxmayaraq, beynəlxalq inkişaf strategiyasının təxirə salınması əlverişli seçim deyil. Mühüm məsələ budur ki, asan inkişaf artıq yoxdur və bir daha olmayacaq.

Pərakəndə ticarətin qloballaşması: Labirintdən çıxış
Did you find this useful?