Some projects we have implemented in the agricultural sector

Təfərrüatlar

Kənd təsərrüfatı sektorunda həyata keçirdiyimiz bəzi layihələr

Uğurunuzun səciyyəviliyi

Bəzi layihələr

• Kənd təsərrüfatı şirkətlərinin rəqabətli təhlili üzrə hesabatın hazirlanması, dəyər zəncirinin təhlili və Cənubi Qafqaz regionunda bazarın əsas iştirakçılarının təhlili

• Azərbaycanda kənd təsərüfatinin inkişafı və Ümümdünya Ticarət Təşkilatına qoşulmasına dair yerli ve regional bazarın araşdırması

• Azərbaycanda iri holdinq şirkəti üçün Kənd təsərrüfatı məhsullarının kompleks analizi

• Kənd təsərrüfatı sahəsi ilə məşqul olan şirkətlərin daxili maliyyə təhlili və xarici bazarda rəqabətlik analizi

• Azərbaycanın bir regionunda kənd təsərrüfatı sənayesi klasterinin (qrupu) yaradılması üçün strategiyanın hazırlanması

Did you find this useful?