Xəbərlər

Maliyyə hesabatlarının təhlili

28 oktyabr 2022-ci il

Şirkətdaxili maliyyə məlumatları, eləcə də fəaliyyətə dair məlumatlar xarici araşdırmalarla əlaqəli olduqda maliyyə təhlili sayəsində mühüm biznes məsələləri daha asan, qısa müddətdə və dəqiqliklə öz həllini tapa bilər. 

Siz maliyyə hesabatlarının təhlil edilməsi qaydalarına həsr olunmuş və aşağıdakı mövzuları əhatə edəcək praktik təlimdə iştirak etməyə dəvətlisiniz:

• Maliyyə məlumatlarının əhəmiyyəti və maliyyə təhlilinin məqsədləri

• Maliyyə hesabatlarının manipulyasiyasından və ya səhvlərdən irəli gələn itkilər

• Ümumi hesabatlardan mühüm hesablar və fərdi əməliyyatların təhlilinə qədər hərtərəfli təhlildən asılı olaraq analitik prosedurların növləri

• Ümumi maliyyə hesabatı səviyyəsində analitik prosedurlar

• Balans hesabatının strukturunun sənaye xüsusiyyətləri

• Mənfəət və ya zərər hesabatının sənaye xüsusiyyətləri

• Şirkətin mənfəət və zərər hesabatı ilə balans hesabatı arasında əlaqə

• Hesabatların üfüqi və şaquli təhlili

• Likvidlik, maliyyə sabitliyi, dövriyyə və əməliyyat səmərəliliyi əmsalları

• Maddi hesablar səviyyəsində analitik prosedurlar: aktivlər, gəlirlər və marjalar, əməliyyat fəaliyyəti üzrə gəlir və xərclər, maddi hesabların şərhi ilə yanaşı, fərdi əmsalların hesablanması

• Təhriflərin müəyyən edilməsi üçün çoxfaktorlu modellərdən istifadə olunması

• Beniş modeli (məcmu M-score indeksi)

• İşlək kapitalda dəyişikliklərin təhlili

• Qeyri-maliyyə göstəricilərindən istifadə edərək hesabatların təhlili

• Altman modeli (Z-score)

• Praktiki tapşırıqlar

Təlimin dili: Azərbaycan (təlim materialları ingilis dilində olacaq) 

İştirak haqqı (1 nəfər): 800 AZN (ƏDV xaric)

Tarix: 28 oktyabr 2022

Vaxt: 09:00–18:00 (qeydiyyat saat 08:30-da başlayır)

Ünvan: Bakı Ağ şəhər Ofis Binası, Bakı şəhəri, 8 Noyabr pr. 25E

Qeydiyyatdan keçmək üçün +994 12 404 12 10 nömrəsi və ya academy@deloitte.az e-poçt ünvanı vasitəsilə Nərgiz İbrahimova ilə əlaqə yarada bilərsiniz. 

Did you find this useful?