Global Oil & Gas Tax Newsletter

Təhlil

Neft və Qaz sahəsində Beynəlxalq Vergi Təlimatları

Təbii ehtiyatlar

Deloitte Touche Tohmatsu Limited-in üzv şirkətlərinin vergi mütəxəssisləri Deloitte-in neft və qaz sahəsində beynəlxalq vergi təlimatlarını yaratmışlar ki, bu da neft-qaz sənayesində vergi rejimləri barədə elektron məlumatlardan ibarətdir.

Did you find this useful?