silver puzzle

Təfərrüatlar

2014-cü il - 1-ci rüb: Dünya Maliyyə Rəhbərlərinin Tövsiyələri 

Davamlı bərpa əlamətləri bunlardırmı?

Dünyadakı rəhbərlərdən iqtisadi mühit barədə soruşsanız onların əksəriyyəti qeyri-müəyyənliyin aşağı olduğunu, korporativ perspektivlərin geniş olduğunu və riskə meyilliliyin isə çox olduğunu deyəcəklər.

Dünya Maliyyə Rəhbərlərinin Tövsiyələri hesabatının hazırkı buraxılışında 15 ölkənin hesabatından müəyyən nəticələr öz əksini tapmışdır. Təəccüblü deyil ki, dünyadakı maliyyə rəhbərləri müsbət nəticələrin sabit olduğunu, bəzi hallarda isə artdığını bildirirlər.
“ABŞ-da büdcə məsələləri və Avropa bölgəsində böhran kimi əvvəllər qeyri-müəyyənlik yaradan amillərin bir çoxu hazırda aradan qalxmışdır”, deyə Deloitte-in Baş Qlobal İqtisadçısı İra Kalish qeyd etmişdir. “Rusiyadakı vəziyyət kimi cari hərəkətverici qüvvələrin bir çoxu isə eyni iqtisadi təsirə malik deyildir.”

Ətraflı məlumat üçün 2014-cü il – 1-ci Rüb: Dünya Maliyyə Rəhbərlərinin Tövsiyələri hesabatını yükləyin.

Did you find this useful?