Təfərrüatlar

Autsorsinq Mürəkkəbliklər arasında

Autsorsinq standart beynəlxalq biznes təcrübəsinə və idarəetmə tələbinə çevrilmişdir. Lakin müasir autsorsinq təşəbbüsləri, eləcə də kompleks autsorsinq metodları, inteqrasiya məsələləri və idarəetmə tələbləri ilə bağlı yeni risklər və çətinliklər yaranır. Belə risklər effektiv şəkildə idarə edilmədiyi halda müəssisənin maliyyə nəticələrinə, əməliyyat modelinin obyektivliyinə və nüfuzuna mənfi təsir göstərə bilər.

"Təşkilatlar autsorcinq həyat siklinin hər önəmli mərhələsində, cari əməliyyatlatı müyyən etməkdən tutmuş onları idarə etməyə qədər risk və çağırışları nəzərə almalıdır."

 

Bu hesabat autsorsinq proqramından tam dəyər əldə etməyin təfərrüatlarını sizinlə bölüşür.

Autsorsinq Mürəkkəbliklər arasında

 Risk səhifəsinə qayıt

Did you find this useful?