Optimisation of your compensation and benefit system

Həllər

Mükafatlandırma və müavinət sisteminin optimallaşdırılması

Mətn ilə tanış olun

Kompleks mükafatlandırma və müavinət siyasətini hazırlayarkən biznes strategiyasını, korporativ mədəniyyəti, qlobal mükafatlandırma və müavinət sisteminizi nəzərə alırıq və aşağıdakılara diqqət edirik:

  • mükafatlandırma siyasəti və strukturu
  • işin qiymətləndirilməsi və kateqoriyalarının müəyyən edilməsi
  • fəaliyyət göstəricisinin yüksəldilməsi üçün ödənişlər
  • rəhbər işçilərin mükafatlandırılması
  • paylar və təxirə salınmış mükafatlandırma planları
  • ümumi mükafatlandırma və pensiya planının tərtibi

İnsan Resursları səhifəsinə qayıt