Xəbərlər

Xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxslərinin Azərbaycan Respublikası ərazisində həyata keçirdikləri maliyyə əməliyyatları barədə 

Hüquq xəbərləri

“Xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxslərinin Azərbaycan Respublikası ərazisində həyata keçirdikləri maliyyə əməliyyatları barədə məlumatların bu dövlətlərin səlahiyyətli orqanlarına verilməsi Hədləri və Qaydası”na dəyişikliklər edilmişdir. 

Ətraflı məlumat üçün sağ bölmədə faylı yükləyə bilərsiniz.

Nazirlər Kabinetinin Qərarına keçid: http://e-qanun.az/framework/48280

Xəbər barədə daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün
Did you find this useful?