Təfərrüatlar

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin, Filial və ya Nümayəndəliyin Qeydiyyatı

Hər il çoxlu sayda xarici şirkətlər əməliyyatlar aparır və Azərbaycanda yeni kommersiya imkanlarını sınaqdan keçirirlər. Bu baxımdan, Azərbaycanın Respublikasının mülki qanunvericiliyi əsasında qeydiyyatdan keçmək və öhdəliklərin davamlı yerinə yetirilməsi tələbi çox mürəkkəb ola bilər və xarici şirkətlər öz hüquq və öhdəlikləri barədə məlumatsız ola bilərlər.

Deloitte məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərin qeydiyyatdan keçirilməsində və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün təlimat və dəstəyin verilməsində dərin təcrübəyə malikdir.

E-broşür

Deloitte filial və ya nümayəndəliklərin qeydiyyatdan keçirilməsində və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün təlimat və dəstəyin verilməsində təcrübəyə malikdir.

E-broşür
Did you find this useful?