Həllər

Qeydiyyatın ləğv edilməsi

Azərbaycanda şirkətlərin, filialların və nümayəndəliklərin qeydiyyatının ləğv edilməsi

Müxtəlif iqtisadi səbəblər və şirkətdaxili vəziyyətlə əlaqədar bəzi müəssisələr Azərbaycanda öz fəaliyyətlərini dayandırırlar. Azərbaycanın mülki qanunvericiliyi əsasında qeydiyyatın ləğv edilməsi və bütün ləğvetmə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi tələbi çətin ola bilər və xarici şirkətlər çox zaman bundan xəbərsiz ola bilərlər.

Şirkətlərin (filialların, o cümlədən nümayəndəliklərin) qeydiyyatının ləğv edilməsi və bununla bağlı müvafiq öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə dəstək olmaq və prosesi həyata keçrmək sahəsində təcrübəmiz vardır.

E-broşür